Vurdering av innsendte meldeskjema 

Når du har sendt inn meldeskjema, vil en av våre personvernrådgiverne gå gjennom skjemaet. Rådgiveren gjør en helhetlig vurdering av behandlingen av personopplysninger, og av om deltagernes personvern blir ivaretatt. 

Vurderingstiden er avhengig av kompleksiteten til prosjektet. 

De fleste prosjekter får svar innen kort tid, men i noen tilfeller kan det ta inntil 30 dager å vurdere prosjektet.

Les mer om siling og ulike vurderingstyper Sikt gjør av innsendte prosjekt

Hva vurderer vi? 

Målet vårt er å hjelpe deg med å sikre godt personvern og få gjennomført prosjektet ditt. Vi ser blant annet på:  

 • Om personopplysningene du skal samle inn er relevante for formålet til forskningsprosjektet. 
 • Hvordan du har planlagt å samle inn, registrere, oppbevare og eventuelt sammenstille eller utlevere personopplysninger. 
 • At informasjonen til deltagerne oppfyller lovkravene og beskriver prosjektet på en forståelig måte. 
 • At informasjonen som gis til deltagerne samsvarer med det som er oppgitt i meldeskjemaet. 
 • Hvorvidt prosjektet kan/bør få unntak fra noen av rettighetene beskrevet i personvernlovverket, og hvordan det eventuelt bør argumenteres for unntak. 
 • Om du må innhente samtykke, eller om dataene kan behandles lovlig på annen måte. 
 • Om personvernprinsippene er ivaretatt (lovlighet, rettferdighet og åpenhet, formålsbegrensning, dataminimering og lagringsbegrensning). 

Dersom våre personvernrådgivere har spørsmål eller kommentarer, blir de stilt via meldingsdialogen tilknyttet meldeskjemaet.

Hva skjer når meldeskjemaet er sendt inn? 

Dersom rådgiveren har spørsmål eller kommentarer til prosjektet eller innmeldingen, blir meldeskjemaet sendt tilbake til deg med våre kommentarer.

Det kan være avkrysninger i skjemaet som må endres, at vi trenger mer informasjon for å kunne gjøre en vurdering, eller at du må begrunne sider ved prosjektet bedre. 

Hvis du har fått meldeskjemaet i retur, finner du rådgiverens kommentarer på Min Side. Du må da gjøre nødvendige endringer og sende inn skjemaet på nytt. 

Du må selv begrunne behandlingene

Du må selv fylle ut meldeskjemaet og argumentere for hva som er riktig i ditt prosjekt. Sikts rådgivere kan komme med tips og veiledning, men ikke endre eller oppdatere meldeskjemaet ditt.  

Når meldeskjemaet er ferdig vurdert, fungerer dette som dokumentasjon på at prosjektet ditt behandler personopplysninger på en lovlig måte. 

Husk at du må følge opp prosjektet ved prosjektslutt, og dersom det skjer endringer i prosjektet underveis. 

Vurderingstid 

Når du har sendt inn meldeskjema vil en rådgiver ta en første gjennomgang og gi en tilbakemelding senest innen 30 dager fra innsendt dato. 

Ofte vil vurderingstiden være kortere, men dette er avhengig av flere ting, blant annet: 

 • At du har gitt fullstendig informasjon om prosjektet og sendt inn nødvendig dokumentasjon. 
 • At du retter opp og gjør endringer ved eventuelle kommentarer fra Sikts rådgiver. 
 • Kompleksiteten til prosjektet og omfanget av personopplysninger. 
 • Pågang av innmeldte meldeskjema. Det et er typisk størst pågang (og lengst kø) fra november til februar.  

Dialog om meldeskjemaet 

Du får en epost om at ny melding venter når: 

 • Vi har stilt spørsmål i meldingsdialogen. 
 • Dersom du har fått meldeskjemaet i retur. 
 • Prosjektet ditt er ferdig vurdert. 

All meldingsdialog mellom deg og Sikts personverntjenester blir lagret og synlig på Min Side. 

Kontakt Sikts personverntjenester

 • Meldingsdialog: Logg inn på minforskning.sikt.no (tidl. Minside) og kontakt rådgiver via meldingsdialogen i meldeskjema.
 • Chat: Er åpen hverdager kl. 12–14.
 • Telefon: +47 73 98 40 40 hverdagar kl. 10–12.

Relaterte sider om personvern i forskning