Teknisk dokumentasjon

Her finner du informasjon om verktøy du kan bruke for å hente ut eller gjenbruke data fra NVA (og forløperen Cristin), og hva du må gjøre for å få mest mulig presise data fra systemet.

NVA REST API

Hent ut data om resultater, personer og organisasjoner som ligger i NVA ved hjelp av NVA REST API. NVA REST API skal erstattet Cristin REST API, og utvikles videre for å kunne erstatte Cristin REST API fullt ut.

Dokumentasjon på NVA REST API ligger på github.

Du trenger en nøkkel for å ta i bruk NVA REST API.

Cristin REST API

Hent ut data om prosjekter, biobanker, institusjoner med underenheter, personer, resultater (publikasjoner m.m.) som ligger i Cristin (NVA etter at Cristin er faset ut) ved hjelp av Cristin REST API.

Cristin REST API skal erstattes av et NVA API.

DUCT

Ved hjelp av DUCT kan du hente ut data fra Cristin (NVA etter at Cristin er faset ut), bearbeide dem og sammenligne på tvers av institusjonene, filtrere på år, kjønn m.m. i visnings- og analyseverktøyet Tableau.

Steds- og persondata

Alle medlemsinstitusjoner må ha en stedstruktur i NVA. Dette er en hierarkisk oversikt med en enhet på topp og evt underenheter og hvordan disse forholder seg til hverandre. Stedstrukturen bør gjenspeile institusjonen slik den er bygd opp.

Alt som registreres av personer og arbeider knyttes til en enhet i stedstrukturen. Dette gir en oversikt over fordeling internt ved institusjonen. Det er opp til hver enkelt institusjon å avgjøre hvor mange og hvilke nivåer som skal være synlig i NVA. (NVA bruker Cristin sitt stedregister, og vedlikehold av stedstrukturen skjer på samme måte som i Cristin.)

Veiledninger for vedlikehold av sted- og persondata i NVA

Kontakt oss

Har du spørsmål eller innspill til NVA?

Vi vil gjerne høre fra deg!

Ta kontakt med NVA