Funksjonaliteter i NVA

Den nye tjenesten som er under utvikling i Cris/NVA-prosjektet, skal ha funksjoner som er dekket i dag gjennom Cristin og Brage (lokale vitenarkiv)

Hvilke funksjoner som skal prioriteres, blir bestemt i samarbeid med de ulike brukergruppene og arbeidsgruppene som er tilknyttet prosjektet.

Ettersom den tjenesten blir utviklet kontinuerlig, vil nye funksjoner blir implementert underveis i prosjektperioden. Her får du oversikt over funksjonalitet som er på plass.

Følgende funksjonalitet er tilgjengelig:

 • Dokumentasjon og publisering av resultater av forsknings- og formidlingsvirksomhet og av kunstnerisk utviklingsarbeid. Se veiledningen "Resultattyper i Cris/NVA". Dette arbeidet gjøres i samråd med prosjektets referansegruppe, med arbeidsgruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid og arbeidsgruppe for forskningsdata.
 • Kobling til ORCID. En bruker kan koble sin ORCID ID til sin brukerprofil i Cris/NVA. Enten en eksisterende ORCID ID, eller en som opprettes via lenke i Cris/NVA. 
 • Import av metadata via DOI eller annen lenke til original versjon.
 • Bruk av Kanalregisteret som autoritetsregister og kilde for informasjon om tidsskrift, serier og utgivere.
 • Ulike brukerroller for å administrere arbeidet med registrering og vedlikehold av innhold og sikre konfidensialitet og integritet til data i tjenesten. For detaljer, se veiledningen "Roller og tilganger i Cris/NVA".
 • Dialog mellom Registrator og Kurator underveis i registreringsprosessen gjennom en egen funksjon for brukerstøtte.
 • Tildeling av DOI til resultater som publiseres i tjenesten.
 • Bruk av Cristins institusjonsregister som autoritetsregister for institusjoner og enheter.
 • Bruk av Cristins personregister for autentisering av brukere.
 • Bruk av Cristins personregister for verifisering av forfatter, veileder, redaktør og annen bidragsyter. 
 • Funksjoner for registrering og vedlikehold av persondata og informasjon om ansettelse/tilknytning i Cristins personregister.
 • Forskerprofil som viser en persons aktive ansettelser/tilknytninger og publiserte registeringer hvor vedkommende er bidragsyter.
 • Pålogging via Feide og via ID-porten (med minID og bankID).
 • Enkel søkefunksjon med mulighet for å avgrense på resultattype og/eller innhold i tittel, sammendrag, nøkkelord, bidragsyter, publiseringsår.
 • Indeksering av innhold i søkemotorer (f.eks. Google), men det gjenstår å legge til rette for å optimalisere slik indeksering.

Planlagt funksjonalitet

For å se hvilken funksjonalitet som er under planlegging og ennå ikke implementert, se prosjektsiden for Cris/NVA.