Private nettforbindelser knytter fysiske lokasjoner sammen

Sikt leverer flere tjenester for deg som har behov for å knytte sammen flere fysiske lokasjoner. Vi hjelper deg med å finne rett løsning, enten du har behov for en LVPN-løsning eller en optisk kanal.

Flere norske universiteter og høgskoler har de siste tiårene fusjonert med andre utdanningsinstitusjoner.

Fysisk avstand – digital nærhet

For at forskere, studenter og ansatte ved disse institusjonene skal få full utnyttelse av kompetansen og ressursene i fagmiljøet de er tilknyttet, kreves en infrastruktur som tilrettelegger for nettopp dette.  

Ved noen av institusjonene ønsker man at all nettrafikk mot omverdenen skal gå innom sentral infrastruktur for monitorering og kontroll, for andre er det viktig å nå små satellitter, altså geografisk fjerne, mindre avdelinger eller digitale ressurser, med sensitive data.

Det kan også være nødvendig å opprette en forbindelse med høy kapasitet og garantert ytelse for gjennomføringen av enkelte forskningsprosjekter. 

Private nettforbindelser tilpasset virksomhetens behov

Gjennom tjenesten Private nettforbindelser leverer Sikt ulike alternativer for sammenkobling av geografisk adskilte ressurser. Tjenesten kjøres parallelt med det ordinære Forskningsnettet og deler infrastruktur med dette.  

Ta gjerne kontakt med oss i Sikt for å kartlegge din virksomhets behov og drøfte nettdesignet med våre fagfolk.

Vi tilbyr både lag2-VPN , lag3-VPN (virtuelt privat nettverk) og optisk kanal – og vi hjelper deg gjerne med å finne den beste løsningen for din institusjon.

Hva er private nettforbindelser?

Lag2-VPN er en virtuell punkt-til-punkt-linje som produseres i Forskningsnettet.

Dette er en løsning som leveres som et 802.1q VLAN-tag på en eksisterende fysisk tilkobling til Sikt eller på egne dedikerte fysiske porter.

Trafikken innkapsles ved hjelp av MPLS (Multi-Protocol Label Switching).

Med L2VPN reserveres ikke kapasitet i nettet for trafikken som bæres av tjenesten. Det innebærer at trafikken blir gjenstand for samme behandling som annen trafikk.

Vi garanterer deg trafikkseparasjon – det vil si at uinnkapslet trafikk mellom endepunktene ikke lekker ut på andre kundeaksesser. Men, trafikken krypteres ikke, og vi gir derfor ingen garanti for konfidensialitet.

L2VPN er i redundant fra Sikt sin side. Hvis utfall skjer i enkeltforbindelser i vårt nettverk, vil vi omrute trafikken forutsatt at det finnes en alternativ vei.

For at L2VPN skal være helt redundant må du sette opp to ulike kantrutere.

Lag3-VPN er en multipunkts forbindelse. Der lag2-VPN er en virtuell punkt-til-punkt-linje, vil lag3-VPN best kunne beskrives som en egen privat virtuell nettverks-sky.

Dette er et lukket, internt virtuelt nett som produseres i Forskningsnettet.

Aksessen gjøres som en 802.1q VLAN-tag på en eksisterende fysisk tilknytning til Sikt, eller på egne dedikerte fysiske porter.

Vi garanterer deg trafikkseparasjon – det vil si at uinnkapslet trafikk mellom endepunktene ikke lekker ut på andre kundeaksesser. Men, trafikken krypteres ikke, og vi gir derfor ingen garanti for konfidensialitet.

Trafikken innkapsles ved hjelp av MPLS (Multi-Protocol Label Switching).

Hvis utfall skjer i enkeltforbindelser i vårt nettverk, vil vi omrute trafikken forutsatt at det finnes en alternativ vei.

Trenger du nettforbindelse med høy kapasitet og garantert ytelse? Eller trenger du å knytte sammen to avdelinger innen én organisasjon i et privat nett?

Sikt har tilgang til egne bølgelengder på fiber. I parallell med Forskningsnettet har vi mulighet til å kjøre private forbindelser.

Det er også mulig å knytte disse forbindelsene sammen med tilsvarende linjer som kan tilbys via våre internasjonale samarbeidspartnere.

Tjenesten kjøres parallellt med Forskningsnettet og deler optisk infrastruktur med dette.

Relaterte produkter og tjenester