Nettet som forskningsinstrument

Å være tilknyttet Forskningsnettet vil muliggjøre nye typer forskning. For eksempel geografisk distribuert og synkron forskningsinstrumentering, sensing med fiberkabler og høypresisjons tid- og frekvenstransfer.

Mange forskningsprosjekter krever ekstremt høy nettkapasitet, kun da får forskere og studenter tilgang på nødvendige ressurser for å få gjort jobben sin.

Forskningsnettet er spesielt utviklet for å dekke forskernes behov, og er blant landets kraftigste nettinfrastrukturer. Alle statlige universiteter og høgskoler har Forskningsnettet.

Hvorfor bør du som forsker ha tilgang til Forskningsnettet?

Forskningsnettet som forskningsinstrument – vi lager løsninger sammen med deg

Nettet skal kunne støtte opp under et hvert digitaliseringstiltak og skal aldri være til hinder for, men legge til rette for, ny forskning.

Der løsningen ikke finnes er vi med på å skape den, i samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer.

-Olaf Schjelderup, leder for Forskningsnettet i Sikt

Å være tilknyttet Forskningsnettet vil muliggjøre nye typer forskning. For eksempel geografisk distribuert og synkron forskningsinstrumentering, sensing med fiberkabler og høypresisjons tid- og frekvenstransfer.

Eksklusiv tilgang til de internasjonale motorveiene for dataoverføring

Forskning og undervisning er lokal, nasjonal og global. Det er også Forskningsnettet.

Nettverket gir deg eksklusiv tilgang til de internasjonale motorveiene for dataoverføring, slik at du kan kommunisere med verdens fremste forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner.

Det gir deg tilgang til forskningsinstrumenter, observatorier og digitale ressurser over hele planeten på en optimal måte.

En forutsigbar og kraftig nettilknytning

Forskningsnettet benyttes til å samle inn nye data som forskningen og samfunnet har stor nytte av. Det er en selvfølge å være del av den internasjonale kunnskapsdelingen for å nå så langt som mulig.

Det handler om å utnytte eksisterende data og ressurser – uavhengig av hvor i verden de befinner seg.

Eksempler på Forskningsnettet som forskningsinstrument

Kontakt oss for å få vite mer om mulighetene Forskningsnettet gir deg som forsker

Vedlegg:

Av sikkerhetsmessige grunner må vedlegg ettersendes. Du vil motta en bekreftelse på oppgitte e-post. Du kan ettersende vedlegg ved å svare på denne e-posten.