Kraftig nettinfrastruktur for forskning – EISCAT_3D

Forskningsinstrumentet EISCAT_3D vil ved hjelp av kraftig og rask optisk nettinfrastruktur kunne studere jordas atmosfære, romvær og klimaendringer.

Et stabilt, redundant fiberoptisk nettverk med høy hastighet og funksjonalitet gir mange nye muligheter.

Noen av dem er høypresisjons tids- og frekvensreferanser (for vitenskapelige distribuerte målinger), ulike typer sensorer, kvantekommunikasjon og ikke minst massiv datainnsamling fra ulike kilder over hele verden, både over og under vann.

– Etter at forskningsnettene ledet an i utrullingen av det globale internettet, står vi nå ovenfor et nytt paradigmeskifte der innsamling av enorme mengder data skal overføres og sammenstilles, gjerne sub-picosekund tidssynkrone, sier Olaf Schjelderup, Leder for Forskningsnettet i Sikt.

Illustrasjon av sensorer i Eiscat_3d-prosjektet
Foto: EISCAT

Resultat av nordisk samarbeid

Et tydelig eksempel på dette er nettinfrastrukturen til EISCAT_3D, som spenner over Nordkalotten og er bygd gjennom nordisk samarbeid.

Denne optiske nettinfrastrukturen driftsettes i år med hele 8 Terabit/s datarate mellom de enorme antennesystemene både på norsk, svensk og finsk side som utgjør verdens mest kapasitetskrevende nettverksapplikasjon.

– Nettinfrastrukturen til EISCAT_3D er en sentral og integrert del av dette enorme forskningsinstrumentet, som blant annet kan brukes til å studere jordas atmosfære, romvær og klimaendringer, for å nevne noe, fortsetter Schjelderup.