Gå til hovedinnhold

Tjenesteoversikt

Her finner du en oversikt over alle våre tjenester. Informasjon om våre tjenester vil i en overgangsperiode ligge på de gamle nettsidene til Unit, NSD og Uninett.
76 resultater

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning

Cybersikkerhetsenter for forskning og utdanning er sektorvist responsmiljø (SRM) for norsk forskning og høyere utdanning, samt leverandør av en rekke sikkerhetstjenester.

Datadeling - UH: IntArk

Integrasjonsarkitektur ( IntArk ) er en plattform som muliggjør og forenkler samarbeid rundt integrasjoner og deling av data i kunnskapssektoren.

Datahåndteringsplan

En datahåndteringsplan er et verktøy som hjelper deg å planlegge hvordan forskningsdataene skal håndteres fra start til slutt i prosjektet.

  • Datadeling
  • Forskningsdata
  • Personvern

Digital eksamen (Inspera og WISEflow)

Felles rammeavtaler for systemer for digital eksamen og fungerer som et bindeledd mellom leverandørene i rammeavtalen og kundene som benytter den.

DLR - digitale læringsressurser​

DLR gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner.

  • Utdanning

DNS brannmur

DNS brannmur beskytter brukere og systemer mot å nå skadelige nettsider og hindrer dem i å bli lurt til å gi fra seg sensitiv informasjon, som betalingsinformasjon og passord.

DOI - Digital Object Identifier

Bruk av DOI (Digital Object Identifier), gjør forskningsdata mer synlige. En varig og unik identifikator som gjør det mulig å sitere forskningsdata og publikasjoner.

  • Forskning

Dokumentasjonsforvaltning - Public 360

Vi tilbyr bruk av sak- og arkivsystemet Public 360 som er et komplett saksbehandlings- og arkivsystem som støtter Noark 5-standarden.

eduVPN – sikker, kryptert nettilgang

eduVPN gir studenter, forskere og ansatte en sikker, kryptert internettforbindelse til sin utdanningsinstitusjon.

 

  • Nettverk
  • Sikkerhet

Emneevaluering

Tjenesten tilrettelegger for nasjonal koordinering og samarbeid om evaluering av emner ved norske universiteter og høyskoler.