Forske på egen arbeidsplass

Jobber du samme sted som du ønsker å rekruttere informanter fra? I så fall er det flere aspekter med personvernet du bør være bevisst på. Her kan du lære mer om disse. 

Dobbeltrolle 

Å forske på egen arbeidsplass reiser forhold knyttet til personvern som du bør være bevisst på.

Du må f.eks. skille mellom rollen som ansatt og rollen som forsker, og det må være tydelig for deltagerne når du er i hvilken rolle, og når du samler data. 

Frivillig å delta

Det kan oppleves som vanskelig å si nei til å delta i forskningsprosjektet dersom man som potensiell deltaker har et profesjonelt forhold til forsker.

Spesielt kan det være vanskelig å si nei om det er et ujevnt maktforhold i relasjonen, f.eks. mellom elev og lærer, pasient og behandler, ansatt og leder, eller mellom kollegaer. 

Rekrutteringen må gjennomføres på en måte som sikrer at den forespurte opplever det som frivillig. 

Dette kan løses på ulike måter, for eksempel ved å la ledelsen/kollegaer ta kontakt på dine vegne eller stille en åpen forespørsel som de som vil kan svare på. Alternativt kan du hente informanter fra institusjoner/avdelinger du ikke har noen tilknytning til via jobben. 

I informasjonsskrivet må det fremgå at det ikke vil få innvirkning på relasjonen/forholdet til deg eller stedet det forskers på dersom de ikke vil delta i studien, eller senere velger å trekke seg. 

Taushetsplikt

Som ansatt er du underlagt taushetsplikt. Opplysninger du har tilgang til i kraft av din stilling, kan ikke uten videre overføres til prosjektet. 

Selv om du har tilgang til opplysninger via f.eks. journaler, saksmapper, notater eller ulike vedtak som ansatt, kan du ikke hente ut opplysninger herfra til forskningsprosjektet.

Unntaket er om det foreligger en dispensasjon fra taushetsplikten. 

Du har også taushetsplikt som forsker. Opplysninger som kommer frem i forbindelse med forskningen kan ikke uten videre overføres til en journal, saksmappen, eller behandling, eller til arbeidsforholdet generelt. 

Kontakt Sikts personverntjenester

  • Meldingsdialog: Logg inn på minforskning.sikt.no (tidl. Minside) og kontakt rådgiver via meldingsdialogen i meldeskjema.
  • Chat: Er åpen hverdager kl. 12–14.
  • Telefon: +47 73 98 40 40 hverdagar kl. 10–12.

Relaterte sider om personvern i forskning