Neste generasjons IT-løsninger som understøtter læring og vurdering

UH-sektoren og Sikt står foran store veivalg når det gjelder anskaffelser av sentrale tjenester for læring og vurdering innenfor høyere utdanning.

Periode:

2022–2025

Status:

Pågående

Ansvarlig:

Sikt

Det er nødvendig med en omfattende omstilling mht. bruk av digital teknologi for å dekke fremtidige behov. Det etterlyses bl.a. støtte for livslang læring, større fleksibilitet i utdanningen, mer aktiviserende undervisning, og andre måter å gjennomføre vurdering på.

Det skal være større vekt på utvikling av studentenes ferdigheter i tråd med hva arbeidslivet etterspør, f. eks. evne til å samarbeide om innovative løsninger og reflektere over komplekse problemstillinger, fremfor å teste oppnåelse av enkelt målbare kompetansemål.

Fremtidige systemer må understøtte læring, være enkle i bruk og henge godt sammen. Det stilles strenge krav til at systemene er sikre, ivaretar personvern og tilgjengelighetskrav, og er utformet i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Anskaffelsesprosesser i 2023 - 2024

På bakgrunn av et innsiktsprosjekt gjennomført i 2022 (se under) er det satt i gang anskaffelsesprosesser innenfor området.

De tjenestene som er aktuelle for anskaffelse er:

Anskaffelsene er organisert i fire prosjekter; tre systemanskaffelser og et overbyggende fellesprosjekt som vil jobbe med kartlegging og plan for realisering av gevinstene, regelverk, integrasjoner, med mer på tvers av produktene. Porteføljestyret for utdanning og administrasjon har oppnevnt en styringsgruppe for anskaffelsesprosessene.

Få med deg innholdet fra åpne informasjonsmøter om anskaffelsene:

Prosjektorganisering

Anskaffelsesprosjektet for læringsplattformen (LMS) er etablert i juni 2023. Foreløpig tidsplan tar sikte på avtalesignering innen oktober 2024. Prosjektene for anskaffelse av digital eksamen og plagiatkontroll vil gjennomføres delvis i parallell med LMS-anskaffelsen, med planlagt oppstart høsten 2023, og kontraktssignering første kvartal 2025.

Tidslinje for anskaffelsene.

Innsiktsprosjekt

Med omfattende krav til hva fremtidige systemer for læring og vurdering skal løse, var det nødvendig å gjennomføre et arbeid med å skaffe og systematisere innsikt i både behovene, men også rammene og mulighetene, fremfor å sette i gang en innkjøpsprosess umiddelbart. Derfor har Sikt gjennomført et innsiktsprosjekt i forkant av innkjøpsprosessen.

Prosjektrapport er ferdigstilt og publisert i januar 2023. Funnene ble presentert for sentrale interessenter på et webinar 8. februar.

Se prosjektrapporten.

Se opptak av webinaret.

Relaterte produkter og tjenester