Nasjonalt utdanningsregister

Nasjonalt utdanningsregister skal gi en samlet oversikt over både aktive og historiske utdanningstilbud som tilbys av ulike institusjoner.

Periode:

2023 – 2024

Status:

Pågående

Ansvarlig:

Sikt

Det finnes i dag ingen komplett oversikt over det formelle utdanningstilbudet i Norge. Distribuert forvaltning av data fører til flere versjoner av samme data, dårlig datakvalitet og ineffektive prosesser. Det en tidkrevende og i stor grad manuell øvelse å hente ut data fra de ulike utdanningstilbyderne. For søkere og studenter vil det være viktig å enkelt kunne finne ut om utdanningen de ønsker å søke til eller de allerede går på, er akkreditert. Det har betydning både for studiestøtte og utdanningens anseelse.

Tiltaket skal bidra til:

  • Enklere tilgang for søkere og studenter til informasjon om utdanning er akkreditert
  • Effektivisering av forvaltningsoppgaver gjennom raskere tilgang på nødvendige data og tilgang på nye og digitale data
  • Mer automatiserte prosesser i utdanningssystemet, for eksempel studiestøtte/lånegodkjenning fra Lånekassen, verifikasjon av resultater, studieplanarbeid og statistikk
  • Forenklet arbeid med analyse og statistikk ved at alle utdanninger har en unik id. Det vil forenkle arbeid når data fra ulike kilder skal kobles sammen for å få frem ønskede kunnskapsgrunnlag. Det blir også enklere å gjennomføre utdanningsanalyser med utvikling over tid
  • Bedre datakvalitet i rapporteringen til internasjonale tjenester og oversikter.

Finansieringen er avklart, og tiltaket er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Relaterte produkter og tjenester