Nasjonalt utdanningsregister

Nasjonalt utdanningsregister skal gi en samlet oversikt over både aktive og historiske utdanningstilbud som tilbys av ulike institusjoner.

Periode:

2023–2025

Status:

Pågående

Ansvarlig:

Sikt

Det finnes i dag ingen komplett oversikt over det formelle utdanningstilbudet i Norge. Distribuert forvaltning av data fører til flere versjoner av samme data, dårlig datakvalitet og ineffektive prosesser. Det en tidkrevende og i stor grad manuell øvelse å hente ut data fra de ulike utdanningstilbyderne. For søkere og studenter vil det være viktig å enkelt kunne finne ut om utdanningen de ønsker å søke til eller de allerede går på, er akkreditert. Det har betydning både for studiestøtte og utdanningens anseelse.

Tiltaket skal bidra til:

  • Enklere tilgang for søkere og studenter til informasjon om utdanning er akkreditert
  • Effektivisering av forvaltningsoppgaver gjennom raskere tilgang på nødvendige data og tilgang på nye og digitale data
  • Mer automatiserte prosesser i utdanningssystemet, for eksempel studiestøtte/lånegodkjenning fra Lånekassen, verifikasjon av resultater, studieplanarbeid og statistikk
  • Forenklet arbeid med analyse og statistikk ved at alle utdanninger har en unik id. Det vil forenkle arbeid når data fra ulike kilder skal kobles sammen for å få frem ønskede kunnskapsgrunnlag. Det blir også enklere å gjennomføre utdanningsanalyser med utvikling over tid
  • Bedre datakvalitet i rapporteringen til internasjonale tjenester og oversikter.

Finansieringen er avklart, og tiltaket er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Høring

Representanter fra ulike brukergrupper har sammen med Sikt spesifisert hva dette registeret skal være. Dette er beskrevet i et notat som ble sendt på høring til berørte virksomheter med høringsfrist 17. november.

Se høring og høringssvar

Relaterte produkter og tjenester