Høring: Nytt nasjonalt utdanningsregister

Sikt har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utvikle et nasjonalt utdanningsregister.

Våren 2023 arbeidet en gruppe med representanter fra ulike brukergrupper med å spesifisere hva dette registeret skal være.

Resultatet av arbeidsgruppens og Sikts arbeid er beskrevet i notatet «Teknisk beskrivelse av nasjonalt utdanningsregister». Notatet ble sendt på høring til berørte virksomheter med høringsfrist 17. november.

I desember 2022 fikk Sikt finansiering av Kunnskapsdepartementet til å opprette et nasjonalt utdanningsregister .

Den tekniske beskrivelsen av registeret ble sendt på høring til institusjoner og organisasjoner i UH- og fagskolesektoren, arbeidsgruppens representanter og representanter for berørte organisasjoner.

I høringsnotatet gir Sikt først kortfattet informasjon om registeret og prosjektarbeidet rundt planleggingen. Deretter følger forslag til modell, med foreslåtte premisser for; begreper, arkitektur, forvaltning og utvikling av registret.

Målet med et nytt nasjonalt utdanningsregister er å tilby en plattform for å generere og tildele unik identitet til utdanning og manipulasjonssikker lagring av utdanningstilbud og tilbudets formelle akkreditering. Det skal bidra til kvalitetssikring av at utdanninger som tilbys er akkreditert, og tilrettelegge for bruk av data til analyser, styring, forskning og statistikkutarbeidelse.

Utdanningsregisteret skal ikke innebære økt rapporteringsbyrde eller dobbeltrapportering. Registeret skal fremme forenkling, også når det gjelder rapportering av data. Det er videre et mål å tilrettelegge for forenkling av institusjonenes innrapportering av studietilbud til Lånekassen, Samordna opptak, utdanning.no m.fl.

Sikt ønsker å takke arbeidsgruppen med deltakere fra sektoren som har vært med på å arbeide frem forslaget.

Våren 2023 arbeidet en gruppe med representanter fra ulike brukergrupper med å spesifisere hva utdanningsregisteret skal være.

Resultatet av arbeidsgruppen og Sikts arbeid er beskrevet i notatet:

«Teknisk beskrivelse av nasjonalt utdanningsregister».

Direktorater og andre organisasjoner

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Nokut
Lånekassen
Utdanningsdirektoratet
UHR
Fagskolerådet

Universiteter og høyskoler

Ansgar Høyskole
Arkitektur- og designhøgskolen
Atlantis medisinske høgskole
Barratt Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Forsvarets høyskoler
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for grøn utvikling (tidl. Høgskulen for landbruk og
bygdeutvikling)
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen for dansekunst
Høyskolen for ledelse og teologi
Høyskolen Kristiania
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter
Kunsthøgskolen i Oslo
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
NLA Høgskolen
Nord Universitet
Norges handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
Noroff
Norsk gestaltinstitutt høyskole
OsloMet – Storbyuniversitetet
Oslo Nye høyskole
Politihøgskolen
Samisk høgskole
Steinerhøyskolen
UiT Norges arktiske universitet
UNISThe University Centre in Svalbard
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst - Norge
VID - vitenskapelige høyskole

Fagskoler

AOF Fagskolen
AOF Norge
AOF Østfold
Astrologiskolen Herkules
Beverage Academy AS
CAE Oslo Aviation Academy AS
Campus BLÅ Fagskole AS
Centric IT Academy
Designinstituttet
Det tverrfaglige kunstinstitutt
Din Kompetanse fagskole
Einar Granum Kunstfagskole
European Helicopter Center AS
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskolen Aldring og helse
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen GET Academy AS
Fagskolen i Agder
Fagskolen i Nord
Fagskolen i Viken
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Kristiania
Fagskolen Møre og Romsdal
Fagskolen Oslo
Fagskolen Rogaland
Fagskolen Vestfold og Telemark
Folkeuniversitetets Fagskole AS
Frelsesarmeens offisersskole AS
Gokstad akademiet
Hald internasjonale skole
Institutt for helhetsmedisin
International Stunt Academy
Jusutdanning AS
KBT-fagskole
KRM Tekniske Fagskole AS
Kunstfagskolen i Bergen
Kunstskolen i Stavanger AS
Lukas høyere yrkesfagskole
MedLearn AS
Menighetsbibelskolen
Neste steg
NKI Fagskoler AS
Nordland fagskole
Norges Fagakademi AS
Norges grønne fagskole - Vea
NOROFF Fagskole AS
Norsk fagskole for lokomotivførere
Norsk Fotofagskole
Norsk Hestesenter
Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
OSM Aviation Academy
Pilot Flight Academy AS
TISIP Fagskole
Trøndelag høyere yrkesfagskole
Tunsberg Medisinske Skole
Ytre kunstfagskole