Modernisering av Felles studentsystem (FS)

Med et samfunn i stadig endring, trenger utdanningsinstitusjonene tilpasningsdyktige, gode og brukervennlige tjenester basert på felles infrastruktur og standarder. For å møte dette behovet må FS moderniseres.

Periode:

2021–2026

Status:

Pågående

Ansvarlig:

Sikt

Våren 2020 utførte Gartner en teknisk og funksjonell analyse av Felles studentsystem (FS) som konkluderte med at FS er et godt utgangspunkt for modernisering og vil svare ut sektorens behov for støtte til studieadministrative prosesser i mange år framover. Sammen med institusjonene i UH-sektoren ble det lagt frem anbefaling om modernisering av FS, som ble besluttet av Digitaliseringsstyret høsten 2021 (sak 37/21).

Moderniseringen av FS er basert på kontinuerlig produktutvikling, og er ikke organisert som prosjekt.
Moderniseringen er en transformasjon av dagens tjeneste til et målbilde som omfatter funksjonalitet, arkitektur og ny modell for organisering og samhandling, både internt i Sikt og med sektoren.

Nytteeffektene fra moderniseringen av FS skal være:

  • økt tilgjengelighet – enklere, mer, hurtigere
  • standardisering – sikkerhet, kvalitet, samhandling og effektivisering
  • økt brukervennlighet – bedre tidsbruk, bedre opplevelse
  • mer tilpasningsdyktig og åpent system
  • etablering av et nytt normalnivå for samhandling og verdiskapning, som legger godt til rette for utvikling i mange år framover

Moderniseringen av Felles studentsystem finansieres med brukerbetaling fra kundene, felles investeringsmidler fra UH-21 og risikokapital med tilbakebetaling fra Sikt.

Mer informasjon se produktstrategi for FS og gjennomføring av FS-moderniseringen.

Vedtak og styrende dokumenter