UH Sak

Prosjektet UH Sak skal utvikle og rulle ut en ny fellestjeneste for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning i UH-sektoren

Periode:

2017 – 2024

Status:

Pågående

Ansvarlig:

UH-21

Visjon

Lokal innovasjon – nasjonal distribusjon

UH-sektorens tjenester for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning fornyes, forenkles og forbedres. Det skjer ved bruk av en felles digitaliseringsplattform, og gjennom samarbeid og deling i sektoren.

Hva er målet med UH Sak?

Målet er å gi saksbehandlere, ledere og dokumentasjonsforvaltere et verktøy som gir god støtte for arbeidsprosessene. I tillegg skal løsningene gi god oversikt over egne arbeidsoppgaver og automatisk og økt dokumentasjonsfangst til arkiv.

Det nye verktøyet gir økte muligheter til å bygge brukertilpassede løsninger. Det skal gi studenter og ansatte mulighet for selvbetjening og raskere saksbehandling.