UH Sak

Prosjektet UH Sak skal utvikle og innføre en ny fellestjeneste for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning i UH-sektoren.

Periode:

2017–2024

Status:

Pågående

Ansvarlig:

UH-21

Formål

Målet med tjenesten er å forenkle og effektivisere arbeidshverdagen til saksbehandlere, dokumentasjonsforvaltere og ledere ved å gi god støtte for arbeidsprosesser og automatisk arkivering under hele saksbehandlingsløpet. I det nye verktøyet skal det kunne bygges brukertilpassede arbeidsflater slik at studenter og ansatte får økte muligheter til selvbetjening og raskere saksbehandling. Det vil også etableres felles drift og forvaltning av tjenesten, i tillegg til et strategisk partnerskap med leverandør.

Tjenesten

UH Sak skal etablere og innføre en felles plattform for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning for UH-sektoren.

Ved innføring vil tjenesten bestå av

Saksbehandling i ny plattform med innebygget arkivering og felles forvaltning.​​

På lengre sikt

Digitaliseringsplattform for utvikling av arbeidsprosesser lokalt som kan tilbys nasjonalt gjennom felles applikasjonsbibliotek.​