Gjennomføre et prosjekt uten å behandle personopplysninger

Dersom prosjektet ditt behandler anonyme opplysninger, trenger du ikke melde det til Sikt. Da må du passe på at dataene dine ikke på noe vis, eller på noe tidspunkt i prosjektet, kan spores tilbake til enkeltpersoner. 

En behandling regnes som anonym dersom det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner på noe tidspunkt av datainnsamlingen.

Dersom du kun skal behandle anonyme opplysninger, skal du ikke melde prosjektet til oss.  

Hva er anonyme data?

Et anonymt datamateriale består av opplysninger som ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner, hverken direkte, indirekte eller via e-post/IP-adresse eller koblingsnøkkel.  

Merk at avidentifiserte data ikke betyr det samme som anonyme data. Hvis en har avidentifiserte data har forsker/databehandler/registereier en koblingsnøkkel med ID til selve datamaterialet og det kan ikke kalles for anonymt. 

Mulige fremgangsmåter for ikke å behandle personopplysninger 

Her er noen mulige fremgangsmåter for ikke å behandle personopplysninger i forskningsprosjektet: 

  • Ved intervju og observasjon, registrer data kun i form av notater (ikke lydopptak). Pass på at ikke navn eller personidentifiserende bakgrunnsopplysninger blir notert i datamaterialet. 
  • Spørreskjemaer innhentes i papirform, uten navn og indirekte identifiserende opplysninger. 
  • Nettbaserte spørreskjema må bruke anonym løsning (bl.a. at respondentens epost-/IP-adresse ikke på noe tidspunkt knyttes til spørreskjema), og at selve spørreskjemaet ikke inneholder spørsmål om identifiserende opplysninger.
    NB! De fleste nettbaserte spørreskjema innebærer registrering av epost-/IP-adresse, og behandlingen vil da måtte meldes, selv om eventuelt bare tjenesteleverandøren har tilgang til disse opplysningene. 
  • Registerdata (aggregert statistikk på gruppenivå) kan brukes uten å melde prosjektet så lenge data er anonyme. Opplysningene må ikke kunne tilbakeføres til enkeltpersoner på noen måte. Det finnes en rekke anonyme registerdata tilgjengelig på nett, bl.a. hos SSB og hos Sikt. 

Ressurssider for personvern i forskning