Faggrupper for Alma

Det er opprettet faggrupper for å rådføre og bistå Sikt med konfigurering, prioritering av endringsforslag og justeringer/endringer i de ulike områdene av biblioteksystemet Alma.

Faggruppe for Resource Management 

Medlemmer:

 • Ane S. Grydeland (leder), UiT Norges Arktiske Universitet /Sikt 
 • Frank Berg Haugen, Nasjonalbiblioteket 
 • Geir Helge Kavli (2023–2025), Norges musikkhøgskole
 • Hua Liu (2022–2024), NTNU 
 • Stian Grimsrud Nicolaisen (2021–2023), Høgskolen i Molde 
 • Elisa Storchi (2021–2023), Universitetet i Oslo 
 • Carina Thornes (2023–2025), Universitetet i Bergen 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om katalogisering og formater, eller synspunkter på verktøykassa eller veiledningene, kan du skrive til resourcemanagement@lister.sikt.no

Faggruppe for Fulfillment

Medlemmer:

 • Ann-Louise Skjager (leder), Sikt 
 • Nakkash Afzal (2022–2024), Høyskolen Kristiania 
 • Erna Gudmundsdottir (2023–2025), NTNU 
 • Tina Halkinrud (2022–2024), Akershus universitetssykehus 
 • Hege Raklev (2021–2023), UiT Norges Arktiske Universitetet 
 • Maria Refsdal (2023–2025), Universitetet i Bergen 
 • Tonje Velde (2021–2023), Høgskulen på Vestlandet 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller synspunkter om faggruppa kan du skrive til fulfillment@lister.sikt.no

Faggruppe for Akkvisisjon 

Medlemmer: 

 • Ingrid Mogset (leder), Sikt  
 • Maria Askheimer (2022–2023), UiT Norges Arktiske Universitet 
 • Kari Jensen (2022–2024), Forsvarets høgskole 
 • Truls Moe Lundgren (2023–2025),  Universitetet i Sørøst-Norge 
 • Inger Line Mæland (2022–2024), Universitetet i Bergen 
 • Ulrikke Greve Olufsen (2023–2025), Universitetet i Oslo (permisjon til januar 2024, vikar er Mari Lundevall, som også jobber ved UBO)
 • Ulla Nørgaard Oulie (2021–2023), Handelshøyskolen BI

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller synspunkter til faggruppa kan du skrive til akkvisisjon@lister.sikt.no

Brukerstøtte

Trenger du brukerstøtte for bibliotektjenestene?

For medlemmer i BIBSYS-konsortiet, ta kontakt via support.bibsys.no

Kontakt

Ønsker du å vite mer om bibliotektjenestene våre?

For andre, fyll ut en forespørsel i kontaktskjemaet