UH Sak

UH Sak er en felles løsning for å etablere og rulle ut en fellestjeneste for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning i UH-sektoren.

Visjon

Lokal innovasjon – nasjonal distribusjon

Innen fem år har UH-sektoren tjenester for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning som er fornyet, forenklet og forbedret med en felles digitaliseringsplattform, og gjennom samarbeid og deling i sektoren.

Hva er målet med UH Sak

Målet er å gi saksbehandlere, ledere og dokumentasjonsforvaltere et verktøy som gir god støtte for arbeidsprosessene. I tillegg skal løsningene gi god oversikt over egne arbeidsoppgaver og automatisk og økt dokumentasjonsfangst til arkiv. Det nye verktøyet gir økte muligheter til å bygge brukertilpassede løsninger. Det skal gi studenter og ansatte mulighet for selvbetjening og raskere saksbehandling.