Gå til hovedinnhold

UH Sak

UH Sak sitt formål er å etablere og rulle ut en fellestjeneste for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning i UH-sektoren

VISJON

Lokal innovasjon – nasjonal distribusjon

Innen fem år er UH-sektorens tjenester for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning fornyet, forenklet og forbedret. Dette gjør vi ved bruk av felles verktøy for digitalisering og gjennom samarbeid og deling i sektoren. 

Målet er å gi saksbehandlere, ledere og dokumentasjonsforvaltere et verktøy som gir god støtte for arbeidsprosessene. I tillegg skal løsningene gi god oversikt over egne arbeidsoppgaver og automatisk og økt dokumentasjonsfangst til arkiv. Det nye verktøyet gir økte muligheter til å bygge brukertilpassede løsninger. Det skal gi studenter og ansatte mulighet for selvbetjening og raskere saksbehandling. 

I praksis betyr prosjektet at 21 universiteter og høgskoler underlagt Kunnskapsdepartementet (KD) kommer til å benytte denne nye løsningen for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning. Høgskoler som ikke direkte er underlagt KD, og andre virksomheter med tilknytning til UH-sektoren har mulighet til å ta i bruk løsningen gjennom en opsjon. Opsjonen gir en rett, men ingen plikt.  

Løsningen er anskaffet av Sopra Steria og består av saksbehandlingsplattform fra ServiceNow og arkivkjerne fra Documaster.