Hva skal prosjektet levere

UH Sak skal etablere og rulle ut en felles saksbehandlingsplattform, Noark 5-arkivkjerne, konfigurerte prosesser og integrasjoner. Det vil også bli etablert drift og forvaltning av de løsningene som er anskaffet, i tillegg til et strategisk partnerskap med leverandør.

Tjenesten fra prosjektet består av to deler
1. Ny løsning for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning og Noark 5 arkivkjerne
2. Plattform for å digitalisere saksbehandlingsprosesser med tilhørende prosessbibliotek

UH Sak er delt inn i følgende delprosjekter/team

Standardisert fellestjeneste (SF)

Skal sikre at løsningen leveres i henhold til behovene og kravene i kontrakten. Bistår leverandøren med funksjonelt design og nødvendige faglige avklaringer. 

Integrasjonsplattform, arkitektur og sikkerhet (IPAS)

Skal ivareta de tekniske leveransene, arkitekturen og sikkerhet, samt levere en standardisertintegrasjon med løsningen.

Kommunikasjon

Bidrar i kommunikasjonen mellom hovedprosjektet og de lokale innføringsprosjektene. Kommunikasjonsfaglig ansvarlig for hovedprosjektet. Skal legge til rette for kompetansedeling mellom innføringsprosjektene.

Innføring

Bidrar i kommunikasjonen mellom hovedprosjektet og de lokale innføringsprosjektene. Skal legge til rette for kompetansedeling mellom innføringsprosjektene.

Forvaltning, drift og videreutvikling (FDVU)

Forbereder strukturer for felles forvaltning av prosesser og videreutvikling av tjenesten. Sørger for å etablere strategisk partnerskap med leverandør. Det vil være fem avtaler, én for hver av avtalepartene NTNU, UiB, UiO, UiT og Sikt.

Sikt innføring

Ansvarlig for utrulling, koordinering og oppfølging av løsningen/tjenesten til virksomheter som er tilknyttet Sikt og som i dag er brukere av Public 360.

NTNU Sak (pilot)

Dette delprosjektet er pilot og gjennomfører akseptansetesten for fellestjenenesten.

Løsningen leveres av Sopra Steria og består av saksbehandlingsplattform fra ServiceNow og arkivkjerne fra Documaster.

Presentasjoner fra prosjektsamling 19. og 20. september 2023

Tilgangsstyring

Hva må vi gjøre nå?

Sandkasse +