Om tjenesten fra prosjektet UH Sak

Tjenesten

Tjenesten fra prosjektet består av to deler

1. UH Sak basis - saksbehandling og dokumentasjonsbehandling med Noark 5 arkivkjerne

2. UH Sak Prosessbibliotek - plattform for å digitalisere saksbehandlingsprosesser med tilhørende felles prosessbibliotek for sektoren

Illustrasjon av tjenesten fra UH Sak

Gevinster fra tjenesten

Ved innføring

  • Automatisk arkivering​
  • Moderne og nettbasert​
  • Automatisert tilgangsstyring​
  • Fri bruk​
  • Moderne fleksibel arkivkjerne​
  • Mulighet for å opprette saksbehandlingsteam på tvers av enheter i virksomheten​
  • Enkelt å integrere nye fagsystemer​
  • Selvbetjening for studenter og ansatte og raskere saksbehandling​
  • Hver institusjon kan bruke egen logo og visuell profil​

På lengre sikt

Mulighet for å utvikle prosesser og funksjonalitet lokalt som kan deles med andre virksomheter i sektoren.​

Her finner du en presentasjon som gir et innblikk i hva prosjektet UH Sak er og hva prosjektet skal levere. Presentasjonen er laget med de forutsetninger som gjelder i november 2023.

Presentasjon