5 tips for å lage en god datahåndteringsplan

Når du skal samle inn data til forskning, er det en rekke ting du må ta stilling til underveis: Hvordan skal du samle inn data? Hvor skal du lagre og dele dem på en sikker måte? En god plan hjelper deg på vei, og her får du våre beste tips!

1: Start tidlig og hold planen levende

Kom i gang så tidlig som mulig, og tenk på datahåndtering og datahåndteringsplanlegging som en integrert del av forskningsprosessen.

En proaktiv tilnærming gjør at du vil kunne identifisere og forutse potensielle utfordringer før de oppstår, og at du dermed kan planlegge for gode løsninger.

Se på datahåndteringsplanen som et levende dokument som utvides og utvikler seg sammen med prosjektet ditt. Planlegg regelmessige revisjoner av planen, for eksempel hver tredje eller sjette måned, for å sikre at den er oppdatert og relevant.

2: Bruk institusjonens ressurser

Undersøk hvilke ressurser som er tilgjengelig gjennom din institusjon, som for eksempel forskningsstøtte, bibliotek, administrasjon og IT-support.

Utforsk også hvilke andre tjenester institusjonen tilbyr og anbefaler, som for eksempel tilgang til programvarer for datainnsamling, dataprosessering og analyse, og tjenester for sikker lagring.

3: Skreddersy etter behov

Lag en plan som er tilpasset prosjektets omfang. En plan bør være så enkel som mulig, men så detaljert og omfattende som nødvendig.

Store prosjekter med mange samarbeidspartnere og mange ulike datatyper krever mer omfattende planlegging enn mindre prosjekter. Det kan være stor forskjell på store, tverrnasjonale EU-prosjekt, og mindre, individuelle prosjekt gjennomført ved egen institusjon.

Det er viktig å være grundig, men det er også viktig å unngå overflødig informasjon som ikke direkte bidrar til forståelsen av hvordan data skal håndteres.

Fokuser på nøkkelinformasjon, som datainnsamling, dataformater, lagringsløsninger, backup-prosedyrer, og planer for datadeling og arkivering.

4: Bruk egnede verktøy

Det finnes en rekke verktøy som kan forenkle prosessen med å lage og oppdatere datahåndteringsplaner.

Plattformer som Sikt DMP, DMPonline, easyDMP, og DS Wizard Elixir, tilbyr løsninger som kan hjelpe forskere med å utvikle datahåndteringsplaner.

Disse verktøyene og plattformene gir hjelp og veiledning, og kan tilby forhåndsdefinerte maler som dekker ulike aspekter av prosessen.

Ved å benytte slike verktøy, sikrer du at planen din oppfyller krav fra finansieringsinstitusjoner og som er tilpasset ditt forskningsprosjekt.

Valget av verktøy er opp til deg. Ta gjerne kontakt med forskningsstøtte eller bibliotek ved din institusjon for veiledning. Dette kan være med på å sikre at datahåndteringsplanen er i tråd med både interne og eksterne retningslinjer.

5: Engasjer deg i nettverk

Mange institusjoner og nettverk, blant annet RDA-nettverket, tilbyr webinarer og workshops om datahåndtering og andre relaterte emner.

Dette er gode arenaer for å lære om datahåndtering og relevante verktøy og tjenester, samt å utveksle erfaringer og råd med kolleger.

Og husk: Å planlegge datahåndtering og tilrettelegge for deling av data, bidrar til å fremme samarbeid og åpenhet i forskning! 

-

Relaterte tjenester

Kontaktskjema

Vedlegg:

Av sikkerhetsmessige grunner må vedlegg ettersendes. Du vil motta en bekreftelse på oppgitte e-post. Du kan ettersende vedlegg ved å svare på denne e-posten.