Rapportering av kliniske behandlingsstudier

Helseforetakene gjennomfører årlig en rapportering på antall nye pasienter inkludert i kliniske behandlingsstudier. Målet er å gi flere pasienter mulighet til å delta i utprøvende behandling, gjennom kliniske behandlingsstudier.

Rapporteringen blir koordinert av Sikt med hjelp fra Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst. 

Resultatene fra denne rapporteringen danner grunnlag for en indikator for kliniske behandlingsstudier. Indikatoren blir benyttet i det nasjonale systemet for resultatbasert finansiering i helseforetakene. 

Grunnlag for rapporteringen  

Faktorer som gir uttelling:  

  • Oppstart av klinisk behandlingsstudier og koordineringsansvar  
  • Antall pasienter 

Datagrunnlaget for rapporteringen er basert på uttrekk fra REKs (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) saksportal.  

Det blir utarbeidet en kvalitetssikret liste over kandidater til kliniske behandlingsstudier i Norge, som i henhold til angitt start- og sluttdato var pågående forrige år.

Rapporteringen blir koordinert av Sikt med hjelp fra Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst. 

Kliniske behandlingsstudier er i denne sammenhengen definert som «Kliniske behandlings- og rehabiliteringsstudier som kan påvirke pasientforløpet til forskningsdeltakerne, og som var åpne for inklusjon».