Hvordan legge til koordinator og undervisere på praksisaktivitet

Veiledning i hvordan du tildeler (interne) roller til praksisaktiviteter. For studiestedbrukere.

For interne fagpersoner på praksisaktiviteter, bruker vi rollene koordinator og underviser

  • Koordinator = faglig/administrativ person med et overordnet ansvar for praksisperioden
  • Underviser = intern veileder eller person med annen undervisningsrolle i forbindelse med praksis

Merk 1: Når du har opprettet en praksisaktivitet, blir du automatisk lagt som koordinator på aktiviteten.

Merk 2: Før noen kan legges som koordinator og/eller underviser på en praksisaktivitet må de ligge med en bruker i ALP. Se egen brukerveiledning for hvordan invitere ansatte til ALP.

Etter at du har opprettet en praksisaktivitet, kan du legge til undervisere og eventuelle andre koordinatorer enn deg selv.

Åpne praksisaktiviteten

Merk: Om praksisemnet har flere praksisaktiviteter skilt med praksisklasser så må du inn på hver enkelt klasse for å legge inn undervisere og koordinator.

  • Åpne fanen Roller
  • Klikk på Legg til koordinator eller Legg til underviser

Finn personen som du skal tildele rolle

Søk opp personen du skal legge til i nedtrekksmenyen Navn. Begynn å skrive navnet i feltet for å lette søket.

  • Klikk på Legg til
  • Fortsett til du har lagt til alle som skal være koordinator/underviser på praksisaktiviteten

Merk: En person kan ha flere roller. Om en både skal være koordinator og underviser må du legge hen inn to ganger: en gang som koordinator og en gang som underviser.