Jeg jobber på et studiested

Før du som ansatt ved studiested kan bruke Arbeidslivsportalen, må du ha en bruker. Det er administrator for Arbeidslivsportalen på ditt utdanningssted som kan invitere deg.

Hva er de tekniske forutsetningene for å kunne ta i bruk portalen?

Arbeidslivsportalen benytter seg av informasjon fra Felles Studentsystem (FS). God datakvalitet er av den grunn viktig før en kan ta i bruk Arbeidslivsportalen for studentpraksis. Følgende kildekoder i FS må være på plass.

  • Praksistype
  • Praksisavtale

Bortsett fra FS-kildekodene, må utdanningsstedene kjenne til ulike begreper og tilknyttete funksjonaliteter i Arbeidslivsportalen.

  • Aktivitetskrav
  • Klasse
  • Praksisaktivitet
  • Praksisavtale
  • Roller i portalen