Jeg jobber på et studiested

Før du som ansatt ved studiested kan bruke Arbeidslivsportalen, må du ha en bruker . Det er administrator for Arbeidslivsportalen på ditt utdanningssted som kan invitere deg.

Hva er de tekniske forutsetningene for å kunne ta i bruk portalen?

Arbeidslivsportalen benytter seg av informasjon fra Felles Studentsystem (FS). God datakvalitet er av den grunn viktig før en kan ta i bruk Arbeidslivsportalen for studentpraksis. Følgende kildekoder i FS må være på plass.

  • Praksistype
  • Praksisavtale

Bortsett fra FS-kildekodene, må utdanningsstedene kjenne til ulike begreper og tilknyttete funksjonaliteter i Arbeidslivsportalen.

  • Aktivitetskrav
  • Klasse
  • Praksisaktivitet
  • Praksisavtale
  • Roller i portalen