Før en ansatt kan bli lagt til som koordinator og/eller underviser på en praksisaktivitet, må hen ha en bruker i Arbeidslivsportalen (ALP). Dette gjøres ved å sende personen en invitasjon.

Merk: Bare brukere med administratorrettigheter i ALP kan invitere inn nye brukere.

 1. Logg på ALP.
 2. Klikk på Min institusjon i kolonnen til venstre
 3. Klikk på Inviter ny bruker
 4. Let opp brukeren i nedtrekkslisten Fagpersoner
  Du kan begynne å skrive inn navnet for å lette søket
 5. Velg ønsket tilgangsnivå for brukeren
  Det vanlige er at brukeren legges på det fakultetet hen tilhører.
 6. Velg rettighetsnivå for brukeren:
  - Administrator (alle rettigheter)
  - Registrererettighet (Egen rolle som kun brukes til å registrere nye praksissteder i ALP)
  - Skriverettighet (alle rettigheter unntatt brukeradministrasjon og oppretting av praksissteder og praksisavtaler)
  - Leserrettighet (kan ikke gjøre endringer i ALP)
 7. Klikk på Opprett bruker
  Nå har brukeren blitt invitert til ALP og vil få en e-post med informasjon og lenke til pålogging.