Opptak frå webinar om Cris/NVA

Vi held jamleg webinar med status for utvikling i Cris/NVA-prosjektet, i tillegg til særskilde tema som er meir praktisk retta.

Opptaka blir lagt ut på Vimeo og lenka opp her.

NVA REST API

Dato: 1. februar 2024

Sjå webinar om NVA REST API

API for studentoppgåver

Dato: 11. januar 2024

Sjå webinar om API for studentoppgåver

Migrering av Cristin og lokale vitenarkiv

Dato 5. desember 2023

Sjå webinar om migrering av Cristin og lokale vitenarkiv

NVI-rapportering i NVA

Dato: 19. oktober 2023

Sjå webinar om NVI-rapportering i NVA

Publisering av studentoppgåver i NVA

Dato: 7. september 2023

Sjå webinar om publisering av studentoppgåver i NVA

Brukarstøtte og opplæring

Dato: 22. juni 2023

Sjå webinar om opplæring og brukerstøtte her (ekstern lenkje)

Oppstartsmøte for testrunde 2

Dato: 7. juni 2023

Sjå opptak av oppstartsmøte for testrunde 2 her (ekstern lenkje)

Arbeidsflyt i nytt system

Dato: 11. mai 2023

Sjå webinar med demonstrasjon av arbeidsflyt i det nye systemet (ekstern lenkje)

Migrering av Cristin

Dato: 28. februar 2023 (Dette er i to delar pga teknisk trøbbel under opptaket)

Status og oppsummering av testresultat

Dato: 24. januar 2023

Sjå webinaret med oppsummering frå testrunde 1 (ekstern lenkje)

Del 2 om migrering av lokale vitenarkiv

Dato: 15. desember 2023

Sjå del 2 om migrering av lokale vitenarkiv her (ekstern lenkje)

Del 1 om migrering av lokale vitenarkiv

Dato: 16. november 2023

Sjå del 1 om migrering av lokale vitenarkiv her (ekstern lenkje)

Vedlegg:

Av sikkerhetsmessige grunner må vedlegg ettersendes. Du vil motta en bekreftelse på oppgitte e-post. Du kan ettersende vedlegg ved å svare på denne e-posten.