Produktråd for personverntjenester

Produktområdet leverer personverntjenester for forskning til norske forskningsinstitusjoner. Dette inkluderer alle UHRs medlemsinstitusjoner, forskningsinstitutt, helseinstitusjoner og andre.  

Området leverer også personvernombudstjenester til virksomheter i kunnskapssektoren, som bistår virksomhetene i å ivareta personvern på alle områder, ikke bare forskning.

Produktrådet skal bidra til kontinuerlig utvikling av produktene i delporteføljen, inklusive god måloppnåelse og realisering av gevinster.

Produktrådet er rådgivende både for porteføljestyret og Sikts produktområdeleder, og vil ha en sentral rolle i arbeidet med strategi for produktområdet.

Medlemmer

NavnInstitusjon
Anne Marthe Fosdahl Wium (leder)Høgskolen i Østfold
Isak Falch AlsosUniversitetet i Oslo
Knut Sommerseth LieUniversitetet i Stavanger
Ingvild Stock-JørgensenUiT – Norges arktiske universitet
Kristin JonsdottirHelse Stavanger
Merete LudvigsenHøgskolen i Molde
Erla Katrine LøvsethUniversitetet i Stavanger
Marianne H. Myhren (produktområdeleder)Sikt