Produktråd for forskningsinformasjon

Sikt leverer produkter og tjenester innen forskningsinformasjon til hele kunnskapssektoren.

Universitet og høgskoler er den desidert største delsektoren med 40 institusjoner og 28 000 FoU-årsverk. Instituttsektoren har ca. 55 institusjoner og 5500 FoU-årsverk. Helsesektoren har ca. 66 institusjoner og ca. 4000 FoU-årsverk. I tillegg kommer kategorien «andre», som omfatter bla. 40 museum.

Produktrådet skal bidra til kontinuerlig utvikling av produktene i delporteføljen, inklusive god måloppnåelse og realisering av gevinster.

Produktrådet er rådgivende både for porteføljestyret og Sikts produktområdeleder, og vil ha en sentral rolle i arbeidet med strategi for produktområdet.

Medlemmer

NavnInstitusjon
Nina Riege (leder)OsloMet
Margaret FotlandUniversitetet i Oslo
Heidi Synnøve Bjerkholt BodalHøgskolen i Østfold
Tanja LarssenUniversitetet i Tromsø
Jesper MørchUniversitetet i Agder
Timo BrøynHøgskolen i Molde
Vibeke VoldHelse Vest
Hans TorvatnSintef Digital
Frode Arntsen (produktområdeleder)Sikt

Møter, sakspapir og referat

Møte 1/2024: Første møte i Produktråd for forskningsinformasjon

17. april 2024, kl 09:30 - 15:00

Agenda

Referat kommer