CLARIN K - Kunnskapssenter for datahandtering

Sikt har status som CLARIN Knowledge Centre for Data Management. Det inneber at vi tilbyr ekspertisen vår innan datahandtering og personvern til eit internasjonalt forskingsmiljø.

Vår kompetanse er tilgjengeleg for alle forskarar som ønskjer å arkivere og handtere språkdata.

Digitale teenester som gjer det enklare å handtere og arkivere data

Kostnader

Grunnleggjande online informasjon og DMP-verktøyet er ope tilgjengeleg for alle forskarar på alle nivå.

Personleg rettleiing, opplæring og andre tenester til grupper eller forskingsprosjekt kan krevje ein avtale eller betaling.

Les meIr om kurs og opplæring fra Sikt