Gå til hovedinnhold

Kontakt oss

Henvendelser for Sikt sine tjenester

Her finner du kontaktopplysninger for spørsmål, bestilling, support og feilmeldinger.

Finn kontakt

Generelle henvendelser

Henvendelser ikke relatert til tjenestene Sikt leverer:
postmottak@sikt.no

Dersom det haster, ring 73 98 40 40

Pressekontakt

Fakturaadresse

Har du spørsmål om faktura fra Sikt?

Vi gjør oppmerksom på at faktura i 2022 vil komme fra Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Spørsmål kan sendes til kontakt@sikt.no.

Skal du sende faktura til Sikt?

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Fakturamottak DFØ 
Postboks 4746 Torgarden 
7468 Trondheim

Faktura skal merkes med kundenummer 3570 og brukernavn/navn på den som skal attestere.

EHF-faktura: NO919477822

Våre betalingsbetingelser er per 30 dager. Faktura må merkes med navn til den som skal attestere.
Vi kan dessverre ikke motta faktura som pdf.


Organisasjonsnummer

919 477 822

Postadresse

Vårt kontor i Trondheim

5782 Torgarden,
7437 Trondheim

Vårt kontor i Bergen

58 Nygårdstangen,
5838 Bergen

Vårt kontor i Oslo

5883 Majorstuen,
0308 Oslo

Besøksadresse:

Hovedkontor

Abels gate 5
7030 Trondheim
Norge

Se kart
Avdelingskontor

Harald Hårfagres gate 29
5007 Bergen
Norge

Se kart
Avdelingskontor

Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo
Norge

Se kart