Sende faktura til Sikt

Sikt er ei statleg verksemd og er omfatta av krava i digitaliseringsrundskrivet. Sikts leverandørar må sende fakturaer og kreditnotaer i elektronisk handelsformat (EHF 3.0).

Sikt behandlar ikkje faktura eller kreditnota på papirformat eller PDF-format frå norske leverandørar.

Fakturaadresse for elektronisk faktura

Sikt — Kunnskapssektorens tenesteleverandør
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

EHF: NO919477822
PEPPOL: 0192:919477822 (utenlandske leverandører)

Krav til faktura

  • Faktura må vere maskinelt stila til Sikt.
  • Faktura må innehalde opplysningar i tråd med forskrift om bokføring.
  • Faktura må tilfredsstille formkrav for faktura, og blir returnert om ikkje.
  • Faktura må ha påført referanse i gyldig format, eks. 3570xxxx.
  • Det er ønskjeleg med betalingsfrist på 30 dagar. Dette er ein anbefalt standard som blir brukt i Statens standardavtaler (SSA).

Kontakt

For spørsmål om fakturabehandling og elektronisk faktura, evt andre spørsmål om faktura frå Sikt:

Kontakt oss