Viktig verktøyvalg for analyseplattformen

Analyseplattformen skal gi de statlige universitetene og høyskolene oversikt over egen virksomhet på tvers av sentrale fagområder som økonomi, lønn og personal, utdanning og forskning.

23. april 2024

Plattformen er utviklet av Sikt med felles investeringsmidler fra de statlige universitetene og høyskolene og skal videreutvikles gjennom kontinuerlig produktutvikling. Den skal samspille med andre løsninger fra Sikt, samt lokale løsninger for analyse og presentasjon av data, i mange år fremover. Derfor gjennomfører Sikt en evaluering av teknologi og verktøy før produktet før det går over i kontinuerlig produktutvikling og rulles ut til kunder og brukere.

Samarbeid på tvers

En felles plattform for dataanalyse og beslutningsstøtte vil gjøre det mulig for universitetene og høyskolene å samarbeide om videreutvikling av fagfeltet. Sammenligning og benchmarking, utvikling av felles malverk for analyser og rapporter, og erfaringsdeling og utveksling av god praksis er noen sentrale områder for samarbeid.

Den underliggende teknologien må legge til rette for slikt samarbeid. Funksjonaliteten for datadeling må være god, det må være mulig å hente data fra mange ulike kilder, og data må være godt beskrevet og sporbare. Videre må det tilrettelegges for tilpasninger og ulike typer sluttbrukerverktøy, gjennom gode APIer og integrasjonsmuligheter.

Forenklet drift og utvikling

Sikt ønsker også i større grad å standardisere drift og utvikling for produktporteføljen sin. Dette vil gi besparelser og effektiviseringsgevinster på driftssiden. Felles, moderne utviklingsverktøy vil gjøre det lettere å tiltrekke seg og holde på den riktige kompetansen, og et bredere kompetansemiljø å spille på.

Grundig evaluering

Gjennom intervjuer, workshops og erfaringsmøter innhenter Sikt erfaringer og vurderinger fra mange kilder:

  • Større aktører som Arbeidstilsynet og Kartverket
  • Fageksperter hos AWS
  • Konsulenthus med relevant teknologierfaring
  • Interne ressurser på tvers i Sikt

Produktrådet for dataanalyse og beslutningsstøtte er involvert i prosessen, og medarbeiderne i hele produktområdet er i gang med praktisk uttesting av ulike løsninger.

Målet er å kunne presentere et forslag til teknologivalg for ledergruppen i Sikt, porteføljestyret for utdanning og administrasjon, og produktråd for dataanalyse og beslutningsstøtte innen begynnelsen av mai , og deretter sette i gang implementeringen.

Les mer om produktet Analyseplattformen.

Les mer om utviklingsprosjektet.

Aktuelt fra Sikt