Sikt blir leverandør til European Open Science Cloud (EOSC)

Together with Nordic and European partners, Sikt has won the tender for data and file management services. This is the first step in the operationalization of EOSC as a data and service community for European research.

7. desember 2023

European Open Science Cloud (EOSC) er et europeisk initiativ for åpen forskning, som siden 2016 har jobber for å utvikle et nettverk av FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) data og tjenester til hjelp for forskere. EOSC skal tilby sømløs tilgang til data og tjenester og etablere standarder for utveksling og integrasjon. 

EU-noden skal være navet i EOSC

Første steg i operasjonaliseringen av EOSC er etablering av det EU-kommisjonen har kalt EU-noden. Dette skal være en muliggjørende infrastruktur som gir tilgang til tjenester innenfor datahåndtering og -lagring, beregning og analyse, og overføring og utveksling av data.

EU-kommisjonens anbud var tredelt, og Sikt deltar i konsortiet som vant applikasjonstjenester for datahåndtering. De andre partnerne er:

  • Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC)
  • NORDUnet
  • Sunet
  • EGI Foundation
  • CESNET
  • Blue Safespring AB
  • ownCloud GmbH

FileSender skaleres opp

Sikts hovedbidrag vil være å administrere og levere FileSender som tjeneste til EOSC. FileSender er en tjeneste for sikker overføring av store filer. Tjenesten er utviklet gjennom et internasjonalt samarbeid der Sikt har vært en sentral aktør. Sikt leverer allerede FileSender til norsk forskning og høyere utdanning. Nå skal leveransen skaleres opp til å dekke EOSC. Dette vil gi stordriftsfordeler og bredere anvendelsesmuligheter, blant annet gjennom nye integrasjoner.

Sikt er sterkt representert i EOSC-samarbeidet

I tillegg til deltakelsen i konsortiet som skal levere datahåndteringstjenester, har Sikt også blant annet bidratt til arbeidet med integrasjon av data mellom forskningsdisipliner, og vært med på å lede en arbeidsgruppe for bærekraftig finansiering.

Norske dataarkiv og forskningstjenester er ment å plugge inn i EOSC-fellesskapet. Det at Sikt deltar aktivt i utformingen og operasjonaliseringen av EOSC gjør at vi kan påvirke utformingen med tanke på norske behov. Gjennom deltakelsen vil vi bygge kompetanse på å levere tjenester til et større europeisk fellesskap. Ambisjonen er at norske forskere skal ha enkel og sømløs tilgang til data og tjenester både på nasjonalt og europeisk nivå.

Se nyhetssak fra EOSC

Les mer om Sikts internasjonale engasjement

Les mer om FileSender

Aktuelt fra Sikt