FileSender for enkel og sikker overføring av store filer

FileSender sørger for enkel og sikker overføring av store filer ved bruk av nettleser. Filene kan overføres til én eller flere mottakere.

FileSender er et sikkert og praktisk alternativ, for eksempel når sending av store filer som e-postvedlegg ikke vil fungere. Tjenesten har blitt testet med filer på opptil 1000 GB.

Tjenesten produseres i sin helhet innenfor norsk UH-sektor, og norsk lovverk ligger til grunn. Det er Sikt som leverer tjenesten, og det er USIT ved Universitetet i Oslo som står for den tekniske tjenesteleveransen. Data mellomlagres i USITs maskinrom.

Forskere, studenter, forelesere og administrativt ansatte ved virksomheter i kunnskapssektoren kan benytte Filesender. Virksomheter som vil ta i bruk FileSender må være tilknyttet forskningsnettet, med Sikt som internettleverandør. Virksomheten må også være en Feide vertsorganisasjon. For å sende filer må brukere benytte Feide-innlogging for å få tilgang til FileSender. Mottaker kan være hvem som helst.

I FileSender kan du dele forskjellige filer med flere mottakere

FileSender er en tjeneste som er enkel å bruke og du kan dele forskjellige filer. I FileSender kan du:

 • Dele filer av enhver størrelse med en moderne nettleser som støtter nødvendig HTML5-funksjonalitet. Per i dag er Safari, Chrome, Edge og FireFox de mest brukte.
 • Maksimal størrelse per fil er per i dag satt til 250 GB. Ta kontakt dersom dette bør økes.
 • Dele filer med størrelse opptil 2 GB med eldre nettlesere.
 • Sende filer til 100 mottakere samtidig.
 • Ha filer tilgjengelige for nedlasting i opptil 21 dager.

Filesender er enkelt å bruke for å sende store filer

Slik sender du filer via FileSender:

 1. Gå til filesender.sikt.no
 2. Logg på med Feide
 3. Skriv inn e-postadressene til mottakerne av filene (mottakerne kan være med eller uten Feide-konto)
 4. Skriv inn emne (subject) og en beskjed (message) til mottakerne
 5. Velg utløpsdato (valgfritt, maksimalt 21 dager)
 6. Last opp de filene du ønsker å sende
 7. Kryss av for at du godtar betingelsene for tjenesten
 8. Trykk «Send»

Systemet lagrer filene og sender en melding til mottaker med lenke til filene. En kopi av meldingen sendes til deg. Mottakeren klikker på lenken for å laste ned filene. Når dette er gjort sendes det en bekreftelse til deg.

Gode råd for å øke sikkerheten mot at filer blir tilgjengelige for utenforstående:

 • Be om en nedlastingslenke istedenfor at lenken sendes på e-post. NB, dette gjelder bare filer du sender.
 • Overfør nedlastingslenken til mottaker på en trygg måte. Hør med egen IT-avdeling om hvordan det bør gjøres ved din institusjon.
 • Vurder kryptering i oversendingen, eller kryptering før oversending. Mottaker må få dekrypteringsnøkkelen på en trygg måte.
 • Begrens antall nedlastinger.
 • Ha kort levetid på overføringen.
 • Når du ber om filer, så blir det alltid sendt e-post til den mottakeren som du ber om en fil fra. Risikoen her er at noen utenforstående får tak i lenken og sender deg en falsk fil. Sikre at det er riktig avsender.
 • Be om logg av alle hendelser for overføringen. Sjekk loggen.

Under er de spesifikke tjenestebetingelsene listet. For øvrig gjelder Sikts generelle tjeneste- og leveransebetingelser.

Beskrivelse av produktet

FileSender sørger for enkel og sikker overføring av store filer ved bruk av nettleser. Filene kan overføres til én eller flere mottakere.

Forutsetninger

Virksomheter som vil ta i bruk FileSender må være tilknyttet forskningsnettet, med Sikt som internettleverandør. Virksomheten må også være en Feide vertsorganisasjon. For å sende filer må brukere benytte Feide-innlogging for å få tilgang til FileSender.

Servicenivå

Henvendelser til Sikt håndteres på Servicenivå 2.

Servicenivået beskriver

 • Kontaktpunkter og respons- og svartider ved behov for support og for å melde feil.
 • Eventuell varsling ved feil og planlagt arbeid.

Organisering, styring

Sikt som leverer tjenesten, og USIT ved Universitetet i Oslo står for den tekniske tjenesteleveransen. Data mellomlagres i USITs maskinrom.