Regjeringen vil bevilge 230 millioner til nytt opptakssystem

Moderniseringen av opptakssystemene til blant annet Samordna opptak ble tildelt 53,7 millioner kroner i statsbudsjettet for 2023. I revidert nasjonalbudsjett blir dette bekreftet, og regjeringen foreslår å godkjenne en samlet kostnadsramme på 230 millioner. Arbeidet vil pågå fram til 2027.

11. mai 2023

Vi er veldig glade for denne avklaringen fra regjeringen. Finansiering til modernisering av opptaksløsningene er helt nødvendig for å sikre et fortsatt samordnet opptak, sier Terje Mørland, divisjonsdirektør i Sikt.

Moderniseringen av opptaksløsningene er delt i to faser. I første fase (2023–2025) vil systemet for gjennomføring av opptak til høyere utdanning til universiteter, høgskoler og fagskoler utvikles, dette utgjør den største delen av prosjektet.

I andre fase (2026–2027) skal løsningen videreutvikles for andre opptak med stort samfunnsøkonomisk gevinstpotensial, for eksempel fagskole, master-, emne- og lokale opptak, samtidig som det økonomisk sett utgjør en relativt liten andel av prosjektet.

Å utvikle framtidens opptakssystem vil gi store gevinster for både søkerne og lærestedene. Prosjektet har svært høy prioritet fra vår side, og vi er allerede i gang med å levere på dette sammen med HK-dir og sektoren, utdyper Mørland.

Mens fase 1 er risikoreduserende og sikrer at systemene som brukes for å gjennomføre opptaket til høyere utdanning ikke bryter sammen, vil fase 2 kunne bidra til andre gevinster ved å digitalisere og automatisere nye opptaksområder.

Suksess i 25 år

Samordna opptak var en av de første nasjonale digitale tjenestene i Norge, og har vært en suksess i 25 år. Samfunnets behov for opptak har endret seg betraktelig i disse 25 årene. Mens den teknologiske utviklingen har gått fremover, har ikke IT-systemene til Samordna opptak fulgt samme utvikling, og det er nødvendig med en modernisering.

Det er nå behov for et system som vil videreføre gevinstene ved et samordna opptak til universiteter og høyskoler, samt gi gevinst ved at andre institusjoner og aktører kan gjennomføre opptak.

Utviklingen vil gi store gevinster for både søkerne og lærestedene. Prosjektet har svært høy prioritet fra vår side, og vi er allerede i gang med å levere på dette sammen med HK-dir og sektoren.

-Terje Mørland, divisjonsdirektør i Sikt

Aktuelt fra Sikt