Plagiatkontroll – hva er det, og hva kan det bli?

Et plagiatkontrollverktøy er et viktig hjelpemiddel for å motvirke fusk i høyere utdanning.

2. februar 2024

Et plagiatkontrollverktøy sjekker dokumenter for plagiat ved å sammenligne dem mot tekster fra ulike kilder. Dersom tekstlikhet oppdages, må besvarelsen sjekkes videre av institusjonen. Et godt plagiatkontrollverktøy skal fungere som riset bak speilet, og på den måten forebygge at fusk skjer.

Dagens løsning heter Ouriginal

Ouriginal (tidligere Urkund) er det foretrukne plagiatkontrollsystemet ved norske universiteter og høyskoler. Løsningen brukes av 27 universiteter og høyskoler i dag.

Besvarelser lastes opp i Ouriginal, og systemet sammenligner teksten med andre tilgjengelige tekster fra ulike kilder:

  • Besvarelser fra egen institusjon, samt de fleste andre norske institusjoner som bruker systemet
  • Lærebøker og pensumlitteratur fra norske og utenlandske forlag
  • Fagstoff som ligger åpent tilgjengelig på internett

Institusjonen setter selv en prosentgrense for hvor stor grad av tekstlikhet som skal til for at besvarelsen flagges for videre kontroll. Når en besvarelse flagges, skjer videre kontroll og vurdering manuelt i regi av institusjonen.

Anskaffelsen av dagens skybaserte løsning skjedde i regi av Sikt (den gang Uninett) i 2016. Løsningen er integrert med læringsplattformer og digitale eksamenssystemer. Sikt koordinerer et samarbeid rundt bruken av løsningen, avdekker felles behov og jobber for stadig forbedring av løsningen.

Nye systemer for vurdering og plagiatkontroll

UH-sektoren står foran en omfattende omstilling mht. bruk av digital teknologi for å dekke fremtidige behov. I forberedelsene til anskaffelse av nye digitale verktøy har Sikt gjennomført et innsiktsprosjekt. Funnene viser behov for bl.a. støtte for livslang læring, større fleksibilitet i utdanningen, mer aktiviserende undervisning og nye måter å gjennomføre vurdering på. I tillegg er det ingen tvil om at økt oppmerksomhet rundt kunstig intelligens vil ha stor innvirkning.

Anskaffelsesprosessene er i gang og for øyeblikket gjennomføres det en markedskartlegging av løsninger og leverandører innenfor plagiatkontroll. Noen av momentene som er med i vurderingen er bruk og kontroll av kunstig intelligens og verifisering av kilder. Ambisjonen er å gjennomføre anskaffelsene i løpet av det nærmeste året, slik at nye kontrakter kan signeres våren 2025.

Les mer om Plagiatkontroll fra Sikt

Les mer om anskaffelse av neste generasjons IT-løsninger som understøtter læring og vurdering

Les om Sikts avtale med Kopinor som gjør det lettere å avsløre fusk

Aktuelt fra Sikt