Nye anskaffelser av undervisningsløsninger

UH-sektoren og Sikt står foran store veivalg når det gjelder anskaffelser av digitale produkter som understøtter læring og vurdering innenfor høyere utdanning.

28. juni 2023

Eksisterende kontrakter på læringsplattform (LMS), digital eksamen og plagiatkontroll nærmer seg slutten på kontraktsperioden. Samtidig er vi midt i en omfattende omstilling i bruken av digital teknologi for å dekke fremtidige behov.

Anskaffelsesprosessene settes i gang

Anskaffelsene er organisert i fire prosjekter; tre systemanskaffelser og et overbyggende fellesprosjekt som vil jobbe med kartlegging og plan for realisering av gevinstene, regelverk, integrasjoner, med mer på tvers av produktene. Anskaffelsesprosjektet for læringsplattformen (LMS) er etablert i juni 2023. Foreløpig tidsplan tar sikte på avtalesignering innen oktober 2024. Prosjektene for anskaffelse av digital eksamen og plagiatkontroll vi gjennomføres delvis i parallell med LMS-anskaffelsen.

Porteføljestyret for utdanning og administrasjon har oppnevnt en styringsgruppe for anskaffelsesprosessene. Styringsgruppen har hatt to møter, og har gitt mange nyttige innspill som blir tatt med i det videre arbeidet.

Kommunikasjon og involvering

Sektoren vil bli involvert i de ulike anskaffelsesprosjektene. Overbyggingsprosjektet vil holde sektoren orientert og involvert gjennom blant annet åpne innspillsmøter, webinarer, nyhetsbrev og andre tiltak. Anskaffelsene blir også et tema på Sikts konferanse for undervisningstjenestene.

Alle interesserte virksomheter vil få anledning til å benytte seg av avtalene som blir inngått. Sikt vil kartlegge interessen for deltakelse i anbudet. Kostnadene forbundet med anskaffelsesprosessene er forvarslet og vil bli fakturert høsten 2023.

Les mer på sikt.no.

Kontakt: prosjektleder for fellesanskaffelsene, Natasha Harkness, Sikt.

Aktuelt fra Sikt