Samling undervisningstjenester

Sikt inviterer til felles samling for undervisningstjenestene, i Trondheim 26. og 27. september 2023. Samlingen retter seg mot institusjoner i UH-sektoren og alle som arbeider med LMS, digital eksamen og plagiatkontroll, samt andre som har interesse av digitalt læringsmiljø.

26.–27. september 2023

Start: 26. september 2023 kl. 07:00
Slutt: 27. september 2023 kl. 14:00

Påmeldingsfrist: 12. september 2023

Noen av emnene som vil stå på agendaen er
• anskaffelser
• personvernvurderinger
• universell utforming
• felles innføring av nye tjenester
• kunstig intelligens.
I tillegg vil vi ha møter for forvaltere og administratorer innenfor tjenestene LMS, digital eksamen og plagiatkontroll.

Program og påmeldingslenke kommer snart.