Hjelp og veiledning for DLR

Her finner du brukerveiledninger og ofte stilte spørsmål om tjenesten for Deling og gjenbruk av læringsressurser (DLR).

Videoer

Brukerveiledning og ofte stilte spørsmål for deg som er underviser

Tjenesten ligger på dlr.unit.no. For å logge deg inn i DLR benytter du Feide-innloggingen du har fra universitetet/høyskolen du er ansatt hos. Dersom din institusjon ikke benytter DLR kan du fremdeles søke i og gjenbruke ressurser som ligger åpent for alle, men du har ikke selv tilgang til å dele, eller se ressurser uten tilgangsbegrensning.

Opphavsretten ligger hos den som er opphavet til ressursen, altså den som har produsert den. Ved publisering av ressurs i DLR tilegner man en lisens til ressursen, som styrer hvem som kan gjenbruke den, og under hvilke forutsetninger de kan gjøre det. Man kan blant annet velge at ressursen ikke kan gjenbrukes i kommersielle formål, eller at det ikke er lov å endre på ressursen før den gjenbrukes.

Lisens settes ved publisering av lisens, som en del av publiseringsprosessen. I DLR benyttes hovedsakelig CC-lisensene (Creative Commons), som er et sett med lisenser utviklet med særlig tanke på fri deling og gjenbruk. Lisensene setter begrensninger på omstendighetene en ressurs kan gjenbrukes under.

Det er mulig å begrense hvem som kan se ressursen din, gjennom tilgangsbegrensning. I DLR finnes det tre mulige tilgangsnivåer:

  • Dele kun for deg selv (aktuelt dersom du kun vil bruke DLR som ditt private arkiv, eller for å kunne finne igjen ressursen på tvers av læringsplattformer)
  • Dele til din institusjon (kun brukere som er logget inn med tilhørighet til ditt universitet/høyskole kan se ressursen)
  • Dele åpent for alle (også ikke-innloggede kan se ressursen)

Det er også mulig å dele kun med et bestemt emne, eller med bestemte navngitte personer.

Det er i dag mulig å publisere video, bilde, dokument, presentasjon, lyd eller simulering i tjenesten, med et bredt utvalg av filformater per kategori. Ressurser det er aktuelt å publisere er alt som er benyttet i undervisning ved en høyskole eller et universitet. Alt av ressurser du som underviser mener andre undervisere kan bruke som inspirasjon, bruke i sin undervisning, eller som studenter kan synes er nyttig for å lære, er relevant å laste opp i DLR!

Ofte stilte spørsmål for universiteter og høyskoler

Sikt har utarbeidet innføringsplaner og sjekklister for å hjelpe et innføringsprosjekt lokalt på institusjonen, og selv om dere selv må stille med ressurser til innføringsprosjekt, kan Sikt være behjelpelige med veiledning.

Det kreves i dag Feide-pålogging for bruk av DLR.