Hva skjer når du har sendt data til arkivering?

Forskningsdataarkivets arbeid går ut på å gi merverdi til data som arkiveres for gjenbruk. Data som arkiveres hos oss vil bli kvalitetskontrollert og dokumentert. Dette bidrar til å gjøre dataene enklere å finne, få tilgang til, forstå og sammenstille med andre data – i tråd med FAIR-prinsippene. 

Når vi har mottatt en henvendelse om arkivering av data, skjer følgende:

Data blir vurdert 

Vi vil vurdere om vi kan ta imot datamatierialet for arkivering 

Dersom data kan arkiveres, vil datamaterialet plasseret i et kurateringsnivå.

Data og metadata kvalitetskontrolleres 

Vi sjekker filformatet, og om eventuelle variabler har forståelige navn og verdier.

Vi sjekker om data kan forstås ved hjelp av medfølgende dokumentasjon (kodebok, spørreskjema, dokumentasjonsrapport, innholdsfortegnelse, intervjuguide eller lignende).  

Data kontrolleres med tanke på anonymisering  

Data som arkiveres blir også kontrollert med tanke på anonymisering. Dersom det er nødvendig, kan vi bistå med å anonymisere kvantitative data (matrisedata, spørreundersøkelser, og så videre).   

For kvalitative data (tekstdata, intervjuer, video, etc.) må det derimot foreligge tillatelse til å arkivere og dele data med indirekte personidentifikasjon. Dette er fordi anonymisering av kvalitative data reduserer gjenbruksverdien til dataene.  

Dersom data skal arkiveres med personidentifiserende informasjon må en databehandleravtale utarbeides mellom Sikt og forskningsansvarlig institusjon. 

Data blir sikret for langtidsbevaring  

Vi sikrer at filformatet egner seg for langtidsbevaring, slik at data kan leses og brukes i minst 10 år.  

Data dokumenteres  

Vi sørger for at data blir dokumentert på en måte som sikrer at dataene blir forstått og kan gjenbrukes i fremtiden. I dette arbeidet bruker vi kjente standarder for metadata som DDI og Dublin Core.   

I tillegg har vi en versjonskontroll slik at endringer i data blir dokumentert.  

Hvordan data blir dokumentert bestemmes av hvilket kurateringsnivå datamaterialet plasseres i. 

Data publiseres og får en persistent identifikator  

Vi publiserer informasjon om datamaterialet på våre nettsider. Du vil få beskjed når vi publiserer og mulighet til å kvalitetssikre informasjonen som blir gjort tilgjengelig.  

Datamaterialet vil også få en persistent identifikator i form av en DOI som gjør det enkelt å finne frem til og sitere data.  

Data forvaltes  

Sikt vil forvalte tilgangen til datamaterialet, som vil kunne bestilles av andre eller lastes ned etter tilgangsbetingelser bestemt av dataeier.   

Kontaktskjema

Vedlegg:

Av sikkerhetsmessige grunner må vedlegg ettersendes. Du vil motta en bekreftelse på oppgitte e-post. Du kan ettersende vedlegg ved å svare på denne e-posten.