Versjon 2.43.20

Satt i produksjon 01.11.22

 • Retting av feil som gjorde at tomme bestillinger og besvarelser som ikke var omfattet av avtalen ble vist som en feilmelding i grensesnittet

Versjon 2.43.12

Satt i produksjon 18.10.22

 • Når du redigerer en avtale og endre dato, avtalesteder, praksistyper, vil ALP vise en melding som ber deg om endelig bekreftelse dersom det finnes eksisterende bestillinger/besvarelser tilknytt til avtalen.

Versjon 2.43.8

Satt i produksjon 13.10.22

 • Sikkerhetspatcher
 • Feilretting ved invitering av studiestedbrukere fikk ikke med seg fødselsnummer.
 • Feilretting knyttet til redigering av avtaler og synkronisering med FS
 • Ved opplasting av profilbilde og bildet er for stort, får brukeren nå en feilmelding.
 • Oppdatert grensesnitt for redigering av avtaler som hindrer brukeren i å velge overlappende praksissteder når du lager avtalested med spesifikke steder
 • Listen som viser feil på bestillinger og/eller besvarelser i bunnen av stederfanen i en praksisaktivitet inneholder nå ekstra feilsøkingsdata. For bestilling vil den vise antall bestillinger, tilsvarende for innmeldt kapasitet for besvarelser. For besvarelser vil den også vise referansen til evt praksisstedet besvarelsen er knyttet til. Dette skal hjelpe dere å være sikre på at dere sletter riktige feil bestillinger/besvarelser.

Versjon 2.41.3

Satt i produksjon 22.07.22

Samme som versjon 2.41.1, samt nye personvernteksten rundt dette nedlasting av studentdata.

Versjon 2.41.1

Satt i produksjon 19.07.22

 • En del opprydding tekniskgjeld
 • Tilrettelagt for praksisavtalevedlegg, mangler frontend som er ikke så langt unna
 • Enhancement: På steder-fanen i en aktivitet, viser den nå hvilken avtale stedet kommer fra.
 • Bugfix: Viser riktig tittel på aktivitet for student (aktivitet vs ønskeliste tittel. Bruker sistnevnte bare om ønskelisten er tilgjengelig)
 • Bugfix: Ved valg av underviser eller veileder, så var popup-boksen noe slem og spiste opp kandidatene som fallt utenfor høyden på popup-boksen. (Bug vi har hatt tidligere som kom tilbake)
 • Bugfix: Løvnoder regnes ikke lenger automatisk som kapasitetpunkter i steder-fanen. (Usikker på om feilen har vært i demo/prod, den var i sandbox)
 • Bugfix: Validerings av telefonnummer ved opprettelse av praksissted (Observert noen vært oppfinne og fått lagret "Sentralbord" som ikke er lovlig)

Tidligere versjonsendringer

Versjon 2.30.-2.39

Versjon 2.39.0
Satt i produksjon 17.06.22

 • Visning av avtaler som har feil grunnlagsdata, samt redigering av avtaler med feil grunnlagsdata
 • Dataeksport av alle praksisaktivitetene i praksiskalenderen - for studiested og praksissted. (All data en bruker kan se, unntatt studenter og studentfordeling)
 • Praksisstedbruker ser nå bare de studentene som er fordelt til sitt sted eller under-noder av sitt sted.
 • Praksisstedbruker ser nå på samme måte som studiested summering av kapasitet på undernivåer i steder-fanen
 • Innloggingsnavn (oppe til venstre) viser nå praksisstedtilhørigheten
 • Mer støtte for praksisavtaler som har flere avtalesteder (deaktiver/skjul student med overlappende avtaler)
 • Bakgrunnsjobb å finne hvilke bestillinger og besvarelser som berøres av endringer i grunnlagsdata (steder og avtaler). (Forarbeid for å vise hvilke aktiviteter som berøres av endring i grunnlagsdata i ALPs grensesnitt)
 • Ryddejobb i praksissteddata knyttet til telefonnummer
 • Bug: Retting av feil knyttet til noe logging etter oppdatering vi gjorde 19. mai
 • Bug: Retting av feil knyttet til oppretting av praksissteder
 • Bug: Rettet feil ved synkronisering av FS data som oppsto i sjeldne tilfeller
 • Bug: Konfigurasjonsfeil som gjorde at applikasjonen kunne kræsje i enkelte tilfeller
 • Bug: Rettet feil som gjorde at ALP ikke bygget praksisstedhierarki riktig hvis man hadde to avtaler på forskjellige steder i samme organisasjon

Versjon 2.27.-2.28

Versjon 2.28.1

Publisert 03.01.2022

Rettet en visualiseringsfeil som gjorde at aktiviteter ikke ble tegnet i kalenderen (problemstilling rundt kalenderår).

Versjon 2.28.0

Publisert 20.12.21

Som studiestedbruker har du nå mulighet til å kopiere data fra en praksisaktivitet til en ny praksisaktivitet med et nytt tidspunkt innenfor det samme emnet.

Som studiestedbruker vil du nå se alle avtaler i Steder-fanen som det er mulig å gjøre en bestilling på helt til praksisaktivitet er gjennomført slik at du kan gjøre endringer i bestilling/sende bestilling til et annet avtalested selv etter fordeling er delt med studenter

Når en studiestedbruker endrer bestilling eller innmelder kapasitet på vegne av praksissted vil vi nå varsle alle praksisstedkoordinatorer fra bestillingspunktet sitt praksissted og ned i hierarkiet. Hendelsen at studiestedbruker innmelder kapasitet skiller seg ut fra den andre med at den enda finner nærmeste inviterte eller registrerte praksisstedbruker med admin rettighet som kan motta mail hvis vi ikke finner noen praksisstedkoordinatorer. Vi valgte ikke videreføre denne logikken til hendelsen hvor man endrer bestilling, så denne hendelsen vil bare avhenge av at det finnes praksisstedkoordinatorer.

Som student så har du nå mulighet til å se prioriteringen på ønsker i begge visningene av ønskesliten. Du har også fått flere sortering- og filtreringsmuligheter i kortvisningen av ønskelisten.

For alle brukere skal nå praksiskalenderen og praksisaktivitet data lastes inn raskere

Vi henter nå ekstern epost på student hvis den interne er tom. Da vil den eksterne eposten bli brukt i stedet.

Versjon 2.27.0

Publisert 3.12.21

 • Fikset problem for praksisstedbruker i Steder-fanen på praksisaktivitet hvor stedene ikke ble vist hvis man klikket seg inn på profilen til praksissted etter å ha brukt ekspanderingsknappen
 • Fikset problem for studiestedbruker i Steder-fanen på praksisaktivitet hvor man kunne trykke på knappen "Flytt bestilling" i handlingsmenyen på et praksissted. Dette kunne man gjøre selv om det ikke var noen omfattet praksissteder i avtalen man kan flytte bestilling til. Nå vil "Flytt bestilling" knappen være deaktivert hvis det ikke er noe steder å flytte bestilling til.

Versjon 2.25

Versjon 2.25.8

Publisert 25.11.21

 • Som studiestedbruker vil det nå gå raskere i Fordelings-fanen på praksisaktivitet når det er mange studenter der. Dette siden vi laster inn studenter mer delvis.
 • For studiestedbruker som registrerer praksissted eller praksisavtale så har vi fikset problem hvor brukere ikke fikk se forventet praksissteder ved søk på organisasjonnummer.

Versjon 2.25.5

Publisert 12.11.21

 • Fikset feil som gjorde at fordeling av student ble fjernet når man registrerte student til samme praksisklasse den hadde
 • Som studiestedbruker med SKRIV tilgang eller høyere har man nå mulighet til å legge til veileder på praksissteder hvor det er delt bestilling og meldt inn kapasitet

Versjon 2.25.4

Publisert 12.11.21

 • Fikset et problem med 2.25.1 som gjorde at vi måtte rulle tilbake. Nå skal alle endringene være inne og fungere.

Versjon 2.25.1

Publisert 11.11.2021

 • Studenter vil nå igjen se telefonnummer til studiested og praksissted koordinator når de ser på deres praksisaktivitet
 • Studiested og praksisstedbruker har nå fått ekspanderingsknapper der praksissteder vises for å åpne/skjule deler av hierarkiet
 • Fikset feil hvor studiestedbruker ikke kunne registrere ny praksisavtale

Versjon 2.25.0

Publisert 03.11.21

 • Praksissteder og praksistyper som er sletta på praksisavtale filtreres ut riktig

Versjon 2.24

Versjon 2.24.6

Publisert 02.11.21

 • Fikset feilen hvor studiestedbruker så praksissted-topper i Steder-fanen på praksisaktivitet som ikke var dekket av aktivitetskrav. Nå skal disse skjules som forventet.
 • Fikset feil hvor varslingsdialog ikke ble vist når studiestedbruker endret/fjernet praksisklasse på studenter. Nå viser varslingsdialogen uansett.
 • Vi fikset feilen hvor praksisstedbruker enda så sletta praksisaktiviteter i kalender og dashbord. Disse skal nå ikke syntes lenger.
 • Fikset feil hvor søket på navn i Oppsummerings-fanen på en praksisaktivitet ikke søkte riktig på hele navnet.
 • Fikset feil hvor studiestedbruker så inviterte praksisstedbrukere som hadde invitasjonsstatus som utløpt og deaktivert i listen over praksisstedbrukere på praksisstedprofil. Nå vil bare praksisstedbruker med aktiv invitasjon eller registrert bruker vises.

Versjon 2.24.5

Publisert 26.10.21

 • Studenter skal nå bare se relevante praksissted koordinatorer når de går inn på praksisaktivitet
 • Som studiestedbruker er nå dialogboksene man får opp ved: Del med studenter og Del med praksissteder i Fordelings-fanen obligatoriske. Det vil si at dialogboksen vil alltid syntes ved disse handlingene.
 • Vi fikset en feil hvor studiestedbruker fikk feilmelding når den prøvde slette en praksisaktivitet som hadde delt bestilling med praksissteder og ønsker fra studenter
 • Vi fikset en feil hvor studentbrukere enda kunne se praksisaktiviteter i dashbordet sitt, selvom praksisaktiviteten var slettet
 • Som praksisstedbruker vil innlastingen av fanen Roller i praksisaktivitet lastes raskere enn før
 • Vi oppdaterer databasen våres med å bruke nye praksisavtale databasemodeller
 • Vi har lagt til pil-ikon som kan vise hierarki til sted i alle visninger hvor hierarki er relevant å vite
 • Vi fikset feil som skjedde når en studiestedbruker prøvde å søke i Steder-fanen på navn. Søket skal nå filtrere data korrekt

Versjon 2.24.1

 • Fikset problemet hvor studiestedbruker fikk feilmelding og ikke klarte melde inn kapasitet på praksissted når praksisstedet var nytt og hadde kommet inn etter bestilling var lagret. Problemet gjelder fortsatt for praksisstedbruker og det jobbes med dette nå.
 • Studiested- og praksisstedbruker endrer bilde i praksisstedprofil
  • Har lagt inn informasjonstekst som beskriver støtta filtyper og bildeoppløsning
  • Bildene vil ikke virke like zoomet-in når man laster opp bilder i ulike størrelser
  • Størrelsen og visningen av bilde er nå likt for alle brukertyper. Det betyr at man vil vite hvordan bilde blir presentert for studenten, som er viktig
 • Fikset problemet hvor studiestedbruker i Fordelings-fanen fikk opp alle slags veiledere uavhengig av stedtilhørighet i "Velg veileder- nedtrekksmenyen". Nå vil valgene i nedtrekksmenyen bare vise veiledere med en tilhørighet relatert til den valgte praksisplassen.

Versjon 2.23

 • Vi har fikset meldingen om feil epost ved invitasjon av brukere. Nå er den ikke like aggressiv som betyr blant annet at den ikke vil komme opp når andre ting ved invitasjon mangler
 • Vi har gjort det slik at dato formatet er konsistent på norsk kjent format gjennom løsningen
 • Vi har endret ikonet på ?-knappen som viser et informasjonskort på stedet man klikker på
 • Vi har lagt til denne knappen som gir informasjonskortet på steder i alle nedtrekksmenyer med steder (bortsett fra invitasjon av studiestedbruker, vi jobber med å få inn det der og)
 • Vi har endret knappene relatert til publisering av fordelingsresultat til FS, samt informasjonsboksen som kommer opp. I tillegg har vi lagt til et informasjonsfelt nederst i aktiviteten som sier noe om konsekvensene ved endringer av fordeling etter man har delt med student eller delt med praksissted
 • Vi har endret Praksissteder-siden for studiestedbrukere slik at man vil ha tilgang til å se og administrere flere praksissteder lenger ned i hierarkiet hvor man har praksisavtaler

Versjon 2.22

Versjon 2.22.2

 • Vi fikset en bug hvor man ikke ble ordentlig logget ut fra ID-porten når man trykket på knappen "Logg ut"
 • Vi har forbedret ytelsen på praksisstedkortet som man får opp hvis man trykket på ?-knappen. Så denne vil respondere raskere nå

Versjon 2.22.0

 • Vi har løst et universell utforming krav med å legge til sidetittel på alle sider i Arbeidslivsportalen, slik at man vil se en slik tekst på fanen i nettleseren når man er inne på en side: "Arbeidslivsportalen - "
 • Vi har fikset en bug hvor studiestedbrukere kunne oppleve å se praksissteder i praksisstedhierarkier som de ikke skulle sett ut fra hvordan man har strukturert avtalene sine

Versjon 2.21

Versjon 2.21.3

 • Som studiestedbruker som registrerer ny praksisavtale vil vi ikke hindre deg i å opprette ny praksisavtale på samme praksistype, vi vil heller informere deg om hvilke avtaler som allerede finnes på samme praksistype.
 • Som praksisstedbruker vil du se start og slutt dato inne på praksisaktivitet i norsk dato format
 • Som praksisstedbruker med et tilgangsnivå som gjør at man skal kunne se flere bestillinger i en aktivitet vil nå ha mulighet til å se dem.

Versjon 2.21.2

 • Fikset bug hvor studiestedbruker ikke kunne flytte bestilling i Steder-fanen på praksisaktivitet etter at man hadde trykt knappen "Del med praksissteder". Man skal kunne flytte bestilling likevel etter man har trykket "Del med praksissteder" hvis man ikke hadde noen bestilling på praksisstedet FØR man trykket "Del med praksissteder".

Versjon 2.21.0

 • Studiestedbrukere vil nå se direkte avtalesteder i praksisaktivitet under Steder-fanen, hvor vi før viste øverste praksisstedet i hierarkiet som øverste synlig rad. Hvis det finnes overlappende avtaler på samme avtalested vil vi vise Avtalenr og periode for avtalene i grensesnittet.
 • Studiestedbrukere vil nå kunne se hierarki og ekstra praksisstedinformasjon i praksisaktivitet under Steder-fanen ved å benytte seg av spørsmålstegn knappen.
 • Vi har fikset en bug hvor studiestedbruker og praksisstedbruker ikke fikk opp steder se søkte på i praksisaktivitet under Steder-fanen hvis stedet var skjult ved bruk av ekspanderingsknapp.
 • Vi har fikset en bug i praksiskalender hvor det var altfor lett for studiestedbruker å slette praksisklasse. Sjekken vi tidligere hadde som sjekket om det var noen praksisaktiviteter på praksisklassen fungerte ikke, så man kunne rett å slett slette en praksisklasse + praksisaktiviteter fram til nå uten forvarsel. Nå vil man få en varsel igjen hvis det ligger praksisaktiviteter på en praksisklasse.
 • Funksjonaliteten hvor man inviterer praksisstedbruker uten fødselsnummer har tidligere vært begrenset til å utløpe i løpet av 7 dager. Vi har nå forlenget det slik at invitasjonen utløper etter 14 dager og etter 7 dager vil praksisstedbrukeren få en påminnelse om å fullføre registrering av brukeren sin.
 • Vi har også oppdatert informasjonsteksten brukeren får ved gjentagende feil ved registrering av bruker. Når registreringen blir deaktivert på grunn av for mange mislykket forsøk vil vi også gi informasjon om hvilken person praksisstedbruker må ta kontakt med for å få ny invitasjon (dette blir den samme som tidligere inviterte)
 • Dersom dere fortsatt opplever problem med avtaler, ta kontakt så hjelper vi dere med å rydde opp.

Versjon 2.20.0

Vi har lagt merke til at det har blitt laget en del overflødige praksisavtaler i det siste. Det har skapt mye kluss relatert til hele flyten til en praksisaktivitet. Vi kommer derfor med en funksjonalitet nå som gjør det mulig å se avtaler knyttet til en bestilling i "praksisaktivitet". Vi anbefaler å gå gjennom aktiviteter for å se til at bestillinger har forventet avtale knyttet til seg. Hvis ikke endrer dere dette ved å velge riktig avtale fra nedtrekksmenyen. Dere vil også ha mulighet til å se andre avtaler i nedtrekksmenyen, og ser dere noen overflødige avtaler så gjerne slett disse i FS.

Akkurat nå vil man få avtaler fra alle perioder i lista, men når brukerne har fått valgt riktig avtale, så skal vi ta fjerne gamle/utdaterte avtaler fra lista

Versjon 2.19

Versjon 2.19.1 - 2.19.4

 • Brukere kan endre e-postadressefeltet sin til å inneholde to eposter
 • Feilretting ved bruk av whitespace foran e-postadressen
 • Mulig for studiested- og praksisstedbruker å redigere kontaktinformasjonen i praksisstedprofilen
 • Fikset en feil ved lagring av nye Praksisavtaler
 • Stopper e-postspam når publisering til FS feiler, den sender nå bare feil ved første gang feilteller bikker over en grense, og vil ikke sende ny feilmelding før den har blitt ordnet og fikset.
 • Ekstra logging (tekst) for noen feilmeldinger til hjelp ved feilsøking.

Versjon 2.19.0

 • Forbedring i kategorisering av bestillinger på dashboard Arbeidslivsportalen. De kategoriseres nå etter kommende praksisaktiviteter, pågående praksisaktiviteter, avsluttede praksisaktiviteter (under denne kategorien blir bestillingene liggende et halvt år før de flyttes over til et arkiv.)
 • Bestillingene presenteres som en tabell under hver kategori.
 • Lagt til restriksjoner på å lage en ny praksisavtale i tilfeller der avtalen har samme sted og praksistype og er aktiv i samme periode som en annen avtale.

Versjon 2.18

Versjon 2.18.3

 • Seksjoneringen vi bruker på noen sider med tittel og strek for å dele opp informasjonen på skjermen har fått en liten designheving med blant annet fargeendringer
 • Som studiestedbruker vil vi nå kunne huske hvor man har scrollet i lista over praksissteder i Steder-fanen på en praksisaktivitet
 • Nedtrekksknappene er nå navigerbare med piltaster. Dette gjelder nedtrekksknapper som blant annet "Handlinger"-knappen.
 • Vi har også fikset en feil hvor studenter med personnr som starter på 0 ikke blir synkronisert på riktig måte og får feil fødselsnummer hos oss

Versjon 2.18.1

 • Addresselinje 2 er lagt til i praksisstedprofilen slik at alle brukere kan se det
 • Vi fikset et problem med praksisstednavn søk funksjonaliteten til studiestedbruker hvor mellomrom før og etter søketeksten ble med i søket og gjorde at man ikke fikk et treff
 • Vi fikset et problem som gjorde at studiestedbruker ikke kunne fjerne bestilling på en aktivitet som ikke var delt og som har en innmeldt kapasitet (fra studiested)

Versjon 2.17.4

 • Studiestedbrukere vil kunne kontrollere om det allerede finnes praksissted med likt praksisstednavn som det nye praksisstedet de oppretter.

Versjon 2.17.3

 • Dere skal ikke lenger bli avbrutt og logget ut når vi oppdaterer et miljø med en ny versjon.
 • Studiestedbrukere som har praksisstedbrukere med deres fnr vil nå få mulighet til å logge inn på praksisstedbruker og studiestedbruker når man logger inn med feide. Før måtte man eksplisitt bruke IDporten for å logge inn på praksisstedbrukere.
 • Vi har lagt til en ekstra hjelpetekst under logg inn-knappene på forsiden til Arbeidslivsportalen for å forklare hvilken innloggingsmetode som kan benyttes.
 • Vi har gjort en tekstendring i personvernserklæring og forsiden hvor vi har referert til Difi, hvor vi nå referer til Digdir.
 • Praksisstedbrukere som registrerer bruker vil nå få bedre feilmeldinger når brukeren får feil ved registrering. Brukeren vil også se antall forsøk brukeren har før invitasjonen vil bli deaktivert. Vi har også justert opp antall mislykket forsøk fra 3 til 5.
 • Vi har fikset et problem hvor praksisstedbrukere ikke klart å se praksisstedet sitt under Steder fanen i praksisaktivitet når praksisstedhierarkiet deres bare inneholdt ett praksissted.
 • Vi har fikset et problem hvor vi satt alle praksisaktiviteter publisert til FS med flagget eksport til timeplan = JA. Dette skapte forvirring, og vi har gjort det slik at praksisaktivitet fra Arbeidslivsportalen har flagget eksport til timeplan = NEI, men hvis noen endrer det til JA i FS så vil vi beholde den statusen.

Versjon 2.16.1

Vi har lagt ut en fiks på en feil hvor det ikke gikk an å fjerne bestilling av plasser som studiestedbruker. Hvis bestillinger er delt så kan man bare sette til verdi 0, hvis man ikke har delt enda så fjernes bestillingen helt.

Versjon 2.16.0

 • Vi har endret om tjenesten lenken på forsiden til å gå til tjenestesiden til Arbeidslivsportalen
 • Nå kan praksisstedbrukere se toppnoden/eierstedet i Avdelingsoversikt
 • Praksisstedbrukere får en filtrert liste av relevante veiledere ved valg av veileder på fordelt student
 • Praksisstedbruker ser en annen formattering på periodefeltet i tabellen over Studenter
 • Studiestedbruker har fått en knapp for å fjerne praksisklasse på flere studenter i Registrerings-fanen
 • Vi har oppdatert knapp utseende når man trykker inn en knapp. Nå skal det være tydeligere skille mellom knapp man fokuserer (med TAB) og knapper man klikker/trykker på med musa
 • Nå er det mulig for studiestedbruker å invitere praksisstedbruker på praksissted hvor praksisavtalen ligger tilknyttet et studiested lenger ned i hierarkiet hvor studiestedbruker har ADMIN tilgang
 • Som studiested/praksisstedbruker er det ikke lenger mulig å invitere praksisstedbruker med Æ-Ø-Å i epost
 • Som studiestedbruker er det ikke mulig å registrere praksissted med et orgnr som ikke finnes i FS eller enhetsregisteret
 • Som studiestedbruker er det nå mulig å søke i praksistypene man ønsker å legge til på prakisavtale
 • Synkronisering er redusert til 10 minutters intervall for PRAKSISSTED og EMNE i PROD miljøet

Versjon 2.15

 • Vi har fikset det slik at hvis man i FS oppretter flere omfattetede praksisavtaler med samme praksistype knyttet til praksissteder som er i hierarki med hverandre, så vil vi bruke den mest spesifikke avtalen i Steder-fanen hvor studiestedbruker skriver inn bestillinger.
 • Vi har endret til mer logisk oppbygning av URL-stiene i Arbeidslivsportalen.
  F.eks aktiviteter lå før under denne lenken http://arbeidslivsportalen.unit.no/activity/EN_AKTIVITET_ID , men er nå under denne http://arbeidslivsportalen.unit.no/calendar/activity/EN_AKTIVITET_ID .
  Forskjellen er at vi har lagt til kalender som en del av lenken, siden logisk sett så går man inn på aktiviteter fra kalenderen. Denne typen endring er gjort flere steder i applikasjonen, så det kan hende gamle bokmerker vil kanskje ikke fungere lenger og gi dere en 404 blindpunkt melding. Vi har gjort et unntak for aktiviteter, så de fungerer på den gamle og nye måten med lenke. Det er fordi aktiviteter er det lenker til i eposter, som da er nødt til å fungere for å ikke forvirre.
 • Vi har også gjort forbedringer på sidene hvor man oppretter/endrer aktivitetskrav som studiestedbruker.
 • Det er nå mulig som studiestedbruker å logge inn med studentbruker i DEMO miljøet igjen. For å få til dette må man opprette en studentbruker i FS med lik ansattbrukernavn (feideId) som din person/fagperson bruker i FS, du vil også trenge å ha en studiestedbruker med samme ansattbrukernavn (feideId) i ALP, det tas allerede hånd om ved invitasjon av studiestedbruker.
 • Vi har fikset et problem med at til tider så har det feilet å laste inn våres font i Arbeidslivsportalen
 • Studiestedbruker som registrerer praksissted vil nå automatisk få inn landnr for telefonnr man fyller inn etter man har valgt land i nedtrekksmenyen
 • Vi har fikset problemet hvor man ikke kunne slette en praksisklasse
 • Vi har fikset problemet hvor dataporten ga ut feideId som hadde forskjellig store og små bokstaver i feideId som gjorde at studiestedbrukeren ikke fikk logget inn fordi Arbeidslivsportalen forventa at hele feideId var i små bokstaver.
 • Vi har endret knappene under Fordelings-fanen som studiestedbruker ser. Lagre knappen heter nå Lagre utkast for å fortelle at den knappen bare lagrer et utkast i Arbeidslivsportalen. Den andre knappen som har fått nytt navn er knappen Send resultat til FS som skal fortelle brukeren at da sender man det faktisk til FS.
 • Vi har fikset problemet med at vi viste nåværende dag og uke også i de andre studieårene i praksiskalenderen. Nå får man bare nåværende uke og dag i nåværende år
 • Praksiskalenderen vil nå huske filtreringen din og søket ditt mens nettleseren din er oppe. Når du lukker nettleseren din vil vi ikke lenger huske filtrering eller søket. I tillegg husker vi på samme måte hvilke lammeller man har åpnet i praksiskalenderen. Hurra!
 • Som studiestedbruker er det nå også mulig å legge til praksisstedtype når man registrerer praksissted

Versjon 2.14.0

Nye funksjoner:

 • Vi har endret til mer logisk oppbygning av URL-stiene i Arbeidslivsportalen. F.eks aktiviteter lå før under denne lenken http://arbeidslivsportalen.unit.no/activity/EN_AKTIVITET_ID , men er nå under denne http://arbeidslivsportalen.unit.no/calendar/activity/EN_AKTIVITET_ID . Denne typen endring er gjort flere steder i applikasjonen, så det kan hende gamle bokmerker vil kanskje ikke fungere lenger og gi dere en 404 blindpunkt-melding.
 • Vi har gjort forbedringer på sidene hvor du oppretter/endrere aktivitetskrav som studiestedbruker.
 • Studiestedbruker som registrerer praksissted vil nå automatisk få inn landnr for telefonnr du fyller inn etter du har valgt land i nedtrekksmenyen
 • I FS kan det oppstå overlappende praksisavtaler hvor samme steder inngår i forskjellige avtaler som har samme praksistype. ALP håndterer nå dette bedre.
 • Vi har endret knappene under Fordelings-fanen som studiestedbruker ser. "Lagre"-knappen heter nå "Lagre utkast" for å fortelle at den knappen bare lagrer et utkast i Arbeidslivsportalen. Den andre knappen som har fått nytt navn er "Send resultat til FS", som skal fortelle brukeren at da sender man det faktisk til FS.
 • Det er nå mulig som studiestedbruker å logge inn med studentbruker i DEMO-miljøet igjen. For å få til dette må du opprette en studentbruker i FS med lik ansattbrukernavn (feideId) som din person/fagperson bruker i FS.
 • Praksiskalenderen vil nå huske filtreringen din og søket ditt mens nettleseren din er oppe. Når du lukker nettleseren din vil vi ikke lenger huske filtrering eller søket. I tillegg husker vi på samme måte hvilke lammeller man har åpnet i praksiskalenderen.
 • Som studiestedbruker er det nå også mulig å legge til praksisstedtype når du registrerer praksissted

Feilrettinger:

 • Vi har fikset et problem med at det til tider har feilet å laste inn våres font i Arbeidslivsportalen
 • Problemet med å slette praksisklasse er rettet
 • Feide-påloggingen fungerer igjen for de som har både store og små bokstaver i brukernavnet (vi konverte automatisk til små bokstaver, som gjorde at noen ikke fikk logget på).
 • Vi har fikset problemet med at vi viste nåværende dag og uke også i de andre studieårene i praksiskalenderen. Nå får du bare nåværende uke og dag i nåværende år.

Versjon 2.13.3

Nye funksjoner:

 • Det er mulig å opprette praksiavtaler gjennom ALP. Enkel versjon i første omgang, hvor skjemadata sendes til FS slik at avtalen kan brukes i ALP. Du vil få dataen tilbake fra FS ved registrering av praksissted eller praksisavtale etter ca. 10 sekunder.
 • Det er gjort en del endringer i visninger av praksisstedenes hierarki, slik at det alltid skal være tydelig hvor et sted hører hjemme i organisasjonen. Det gjelder både studiestedbrukere, praksisstedbrukere og studenter.
 • Som studiestedbruker kan du nå se brukere som er opprettet på et praksissted.
 • Praksisstedbruker har nå mulighet til å gå direkte til profilen til alle praksissteder under Min Organisasjon -> Avdelingsoversikt
 • Praksisstedbruker får nå opp kun relevante veiledere under Fordeling-fanen.
 • du ikke gjør noe valg, blir du automatisk logget ut etter 1 time.
 • Vi har lagt til informasjon om hvor vi lagrer dataen våres i Personvernerklæringen seksjon 6. Utlevering av dine personopplysninger.
 • Det er mulig å velge språk (engelsk og norsk) på forsiden uten å være logget inn.
 • Demo-miljøet vil nå kreve en enkel autentisering med brukernavn: alp og passord: alp. Dette er for at vi ønsker å skjule miljøet for søkemotorer.
 • Vi har lagt til informasjon på invitasjonsmailene for praksisstedbrukere om hvilken mail som er koblet til din bruker. I de tilfellene hvor praksisstedbruker er invitert uten fødselsnummer vil brukeren være nødt til å registrere seg og da har vi lagt til informasjon om hvilken lenke man skal bruke etter registrering for å logge inn i løsningen
 • Student vil ikke lenger se "Endret av -studiestedbruker- ved -institusjon-" i eposten om at ønskelisten er åpnet
 • Studiested- og praksisstedbruker får informasjon i invitasjonsmailen om hvilken mail som er koblet opp til deres brukerkonto

Feilrettinger:

 • Det vil ikke være mulig lenger å logge inn med en bruker som har tilgang på et sted som er slettet i FS
 • Det er nå mulig å slette aktivitetskrav som har dekket sted inkludert i aktivitetskravet
 • Vi har rettet feil i visning av estimert behov, som krevde omlasting av siden for at riktig tall skulle vises ved oppretting av ny aktivitet.
 • Status på praksisaktivitet viser ikke lenger "Ønskeliste er lukket.." før kl 00.00 etter dagen fristen utløper.
 • Studenter mottar ikke lenger mail om at praksisplass er endret (selvom den ikke er det) når studiestedbruker trykker på knappen under fordelingsfanen "Del med praksissted"
 • Flere tilbakeknapper er endret fra å sende brukeren tilbake til der hvor brukeren sist var (hvis du var på nrk.no sist, så ville du komme til nrk.no), til og heller sende brukeren tilbake til det logiske stedet innenfor løsningen våres (det betyr at du ikke blir sendt ut av løsningen hvis du sist var på nrk.no)
 • Studiestedbruker vil ikke kunne få lagret praksissteder i FS som er registrerte i DEMO-miljøet. Bare PROD vil registrere praksissteder i FS.
 • Vi har rettet feil hvor studiestedbrukere ikke fikk registrert praksissteder på grunn av for strenge restriksjoner
 • Endringene er lagt ut både i demo- og prod.