Slik setter du opp grunnlagsdata

Hvordan sette opp grunnlagsdata for å ta i bruk Arbeidslivsportalen. Gjelder studiestedbrukere med FS-tilgang.

Emne med praksistype

Avvikling av praksis er knyttet til emner. Det gjelder også i stor grad annen type utplassering under studiet. For at et emne skal vises i Arbeidslivsportalen, må det være en knyttet en praksistype til det. Praksistypen skal si noe om hva slags type praksis studenten skal gjennomføre.

Det kan være flere emner med samme praksistype, men kun én praksistype per emne.

Praksistype er hentet fra tabellen med samme navn, og er felleskoder. Behov for nye koder som ikke allerede er dekket i tabellen, meldes til Sikt.

Skjermbilde fra arbeidslivsportalen

Undervisningsenheter

Når du skal planlegge en praksisaktivitet i en periode for et emne, må det finnes undervisningsenheter for den terminen hvor aktiviteten skal foregå. Eksempel: Skal du ha praksis i emnet PRA300 fra 1. mars til 30. april 2021, må det finnes en undervisningsenhet i PRA300 for termin VÅR 2021.

Det samme gjelder også studenter. Studenter som skal fordeles på praksisplasser i denne perioden, må være undervisningsmeldt i riktig termin.

Hvis emnet går i sekvens over to terminer, f.eks. HØST/VÅR, vil Arbeidslivportalen finne undervisningsmeldte studenter for begge terminer.

Praksissteder

Alle eksterne praksissteder i FS er felleskoder. Det vil si at det finnes kun én forekomst av den enkelte skole, barnehage eller sykehjem som er felles for alle som har praksis på disse stedene.

Stedkodene finnes i Praksissted samlebilde.

Skjermbilde fra arbeidslivsportalen

Praksissted samlebilde

Dere kan ikke gjøre endringer av data i dette bildet, kun søk. Noen av underbildene vil være åpne for lokale tilpasninger, som Kontaktperson og avtale-bildene. Men Kontaktperson er laget for FS-bruk, og har ingen innvirkning på Arbeidslivsportalen.

Hvis et praksissted mangler, kan du selv registrere det gjennom Arbeidslivsportalen. Mer om det i et senere kapittel.

Praksisavtale – med praksistype

Praksisavtalene er det som knytter et praksissted sammen med en praksistype, og må være på plass for at praksissteder er tilgjengelig i et emne.

Praksisavtaler opprettes og redigeres i Arbeidslivsportalen. Informasjon om hvordan du gjør det finner du i denne brukerveiledningen.

Praksisavtale samlebilde gir oversikt over praksisavtalene.

Skjermbilde fra arbeidslivsportalen
Praksisavtale samlebilde

Fagperson – brukere

De som skal være brukere av Arbeidslivsportalen for studiestedet, må være registrert som fagpersoner i FS. De må ha aktiv status og en stedtilhørighet.

Oppsummert

For at et emne skal vises i praksiskalenderen i Arbeidslivportalen, må det finnes et emne i FS med praksistype.
For at du skal kunne opprette en praksisaktivitet i kalenderen, må det finnes undervisningsenheter for den terminen hvor aktiviteten skal foregå.
For at du skal kunne sende bestillinger av praksisplasser til praksissteder i aktiviteten, må dere har en aktiv praksisavtale med samme praksistype som det emnet dere planlegger for.
For at studenter skal vises i aktiviteten, må de være undervisningsmeldt på en undervisningsenhet innenfor den terminen aktiviteten foregår.