Hvordan registrere nye praksissteder via Arbeidslivsportalen

Veiledning for hvordan lage nye praksissteder som ikke finnes i FS fra før. Gjelder studiestedbrukere.

Praksissteder er blant de viktigste grunnlagsdataene i Arbeidslivsportalen. De hentes fra den felles kodebasen til FS, akkurat som institusjoner.

Vær nøye med å sjekke om stedet allerede finnes før du registrerer det i ALP. Nye praksissteder blir ikke synlig i FS før nattjobben som laster ned felleskoder kjøres. Er det behov for å få kodene over i FS med en gang, kan noen med tilgang tvangskjøre jobben.

Huskeliste før du registrerer nye praksissteder

 • Praksisstedene ligger gjerne inne med offisielle navn, og ikke nødvendigvis det du kjenner det best som.
 • For praksissteder med komplisert struktur og flere nivåer, er det viktig å bygge praksisstedene slik de faktisk er organisert.
 • For at du skal kunne registrere nye praksissteder i ALP, må du enten ha administrator- eller registreringsrettighet.
 • Det er kun mulig å registrere norske praksissteder med gyldig organisasjonsnummer.
 • Har du ikke organisasjonsnummeret, kan du søke det opp i Enhetsregisteret.
 • Skoler og barnehager skal IKKE registreres. Disse hentes fra Nasjonalt register for skoler og barnehager. Hvis noen mangler, gi heller beskjed til fs-support@sikt.no.

Registrer helt nytt praksissted

 • Logg på Arbeidslivsportalen, velg menypunktet Praksissteder og deretter knappen Registrer praksissted øverst til høyre i bildet
 • Oppgi organisasjonsnummeret til praksisstedet du vil registrere. Dette må du gjøre selv om du bare skal legge til nytt nivå i et sted om allerede finnes i FS. ALP vil sjekke om det finnes steder knyttet til organisasjonsnummeret.
 • Fyll ut navn med eventuelle språkvarianter, adresseopplysninger og kontaktinformasjon. For praksissteder er det best å bruke besøksadresse, da det er her studenten skal få beskjed om å møte opp.
 • Knappen Fyll inn verdier automatisk kan brukes til de hente opplysningene over automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. De kan likevel redigeres før du lagrer, da det kan være forskjell på hva foretaket og selve praksisstedet heter.

Registrer sted/avdeling under praksissted som allerede ligger i FS

Hvis det allerede finnes et praksissted med det organisasjonsnummeret du har valgt, kan du opprette et nytt sted under denne, f.eks. en avdeling, klinikk, sengepost eller annet.

 • Velg det praksisstedet som skal være eier, det vil si direkte over i hierarkiet til det stedet du registrerer.
 • Fyll ut navn med eventuelle språkvarianter, adresseopplysninger og kontaktinformasjon. For praksissteder er det best å bruke besøksadresse, da det er her studenten skal få beskjed om å møte opp.
 • Klikk Lagre.

Når du lagrer, blir stedet sendt til FS og lagret i kodebasen som praksissted.

Merk: Se toppen av siden for info om innlasting av felleskoder.

Eksempel på registrering av praksissted som ikke finnes fra før i FS:

Skjermbilde fra arbeidslivsportalen
Registrer nytt praksissted

Eksempel på registrering av praksissted som finnes fra før i FS:

Skjermbilde fra arbeidslivsportalen

Endring og sletting av praksissted

Studiestedbrukere kan ikke endre eller slette praksissteder, verken i FS eller i Arbeidslivsportalen. For å gjøre endringer i praksisstedstrukturen må dette meldes til Sikt via FS-kontakten.