Hvordan opprette en praksisklasse

Når du skal planlegge praksisperioder i et emne for ulike grupper. For studiestedbrukere.

Det kan være tilfeller hvor det for et praksisemne ikke holder med én praksisaktivitet i Arbeidslivsportalen. Det kan for eksempel være at emnet går på flere campus, har to eller flere praksisperioder og/eller at det har forskjellige krav. I slike tilfeller kan du opprette praksisklasser i ALP og så registrere studentene på klassene.

Skjermbilde fra arbeidslivsportalen

Finn riktig praksisemne

  • Logg på ALP
  • Klikk på Praksiskalender i kolonnen til venstre
  • Søk opp praksisemnet i feltet Søk etter praksistype eller emne … ved å legge inn emnekoden

Nå dukker emnet opp i kalenderen og viser eventuelle praksisaktiviteter som har blitt laget. Merk at alle aktiviteter har en default praksisklasse (A) som ligger i bunn.

Lag ny praksisklasse

  • Plasser musepekeren over emnekoden til praksisemnet. Nå ser du det kommer opp et symbol med plusstegn og to personer.
  • Klikk på symbolet opprettes det en ny klasse innunder den opprinnelige praksisaktiviteten.

Den nye klassen får bokstaven B. Skal du opprette flere klasser får disse bokstavene c, d osv.

Opprett flere praksisklasser etter behov

  • Gjenta trinnene over for å opprette nye praksisklasser
  • Opprett praksisaktiviteter for praksisklassene, på samme måte som når du opprettet den første praksisaktiviteten.

Det vil etter hvert bli mulig å navngi praksisklassene, slik det blir lettere å identifisere de ulike gruppene i kalenderen.