Hvordan opprette en praksisaktivitet

I ALP tilsvarer en praksisperioden en praksisaktivitet. Det meste av arbeidsflyten skjer gjennom praksisaktiviteter.

For at du skal få opprettet en praksisaktivitet i ALP, må det først være opprettet en undervisningsenhet for semesteret i FS.

Bruk praksiskalenderen til å planlegge aktivitet

  • Logg på ALP
  • Klikk på Praksiskalender i kolonnen til venstre
  • Søk opp praksisemnet i feltet Søk etter praksistype eller emne … ved å legge inn emnekoden

Nå dukker emnet opp i kalenderen, men uten praksisaktivitet.

I kalenderen kan du skifte mellom ukevisning og dagvisning. Det siste er nyttig hvis praksisperioden starter f.eks. midt i uka (men det kan uansett endres med datostyringen i selve aktiviteten.

  • Plasser musepekeren på uken kalenderen hvor praksisperioden starter og klikk på plusstegnet

Fyll ut informasjon om praksisaktiviteten

Nå får du opp selve praksisaktiviteten og står i fanen Detaljer.

Hvis praksisperioden er knyttet til et aktivitetskrav, velg kravet i nedtrekkslisten.

Merk: Aktivitetskravet må først være opprettet i ALP før du finner det her. Se egen brukerveiledning for hvordan du går fram.

  • Legg inn fra- og til-dato for praksisperioden
  • Legg inn Estimert behov (valgfritt, men anbefalt)
  • Klikk på Opprett aktivitet

Merk: Fra-dato ble automatisk lagt til mandagen i uken du valgte i kalenderen, men kan endres ved behov - men ikke til en dato tidligere enn dagens dato.

Etter at du har opprettet praksisaktiviteten får du tilgang til de andre fanene og kan legge inn koordinatorer og veiledere, samt sende bestilling til praksisstedene og, etter å ha mottatt kapasitet, fordele studentene. Se egne brukerveiledninger for hvordan du går fram.

Skjermbilde fra arbeidslivsportalen