Hvordan opprette aktivitetskrav

Veiledning i hvordan opprette fagkrav e.l. som skal gjelde for en praksisperiode. For studiestedbrukere.

Hva er aktivitetskrav?

Om praksisperioden studentene skal ut i inneholder spesifikke krav, så må det registreres i ALP. Det gjør du ved å opprette aktivitetskrav som du så knytter til den enkelte praksisaktivitet. Eksempler på krav kan være at studentene skal ha ett spesielt fag, for eksempel matematikk for en GLU-student, eller at praksis skal foregå på et spesifikt trinn i grunnskolen.

Det er også mulig å lage et aktivitetskrav hvor du slår sammen krav. Hvis studentene for eksempel skal ha et krav om norsk og skal ha praksis på trinn 1-3 i grunnskolen, kan du legge inn dette som ett krav.

Aktivitetskrav kan gjenbrukes også for praksisperioder for senere kull.

Skjermbilde fra arbeidslivsportalen

Merk: For at du skal få opprettet et aktivitetskrav i ALP for en praksistype, må det i FS allerede være laget en praksisavtale med denne praksistypen.

Hvordan opprette aktivitetskrav.

  • Logg på ALP, klikk på Min institusjon i kolonnen til venstre
  • Velg fanen Praksistyper
  • Velg så fanen Uten aktivitetskrav og klikk på Opprett aktivitetskrav

Merk: Hvis praksistypen allerede har fått opprettet aktivitetskrav, og du skal legge til et nytt krav, gjør du det i fanen Praksistype med aktivitetskrav ved å klikke på Opprett aktivitetskrav til høyre for praksistypen det gjelder.

  • Klikk på fanen Opprett ny for å lage et nytt aktivitetskrav
  • I vinduet som dukker opp legger du inn et passende navn på kravet
  • Klikk på Opprett
Skjermbilde fra arbeidslivsportalen

Nå har aktivitetskravet blitt opprettet og du får opp en oversikt over de praksisstedene med avtale som er knyttet til denne praksistypen.

Koble aktivitetskrav med praksissteder

  • Hak av for hvilke praksissteder som dekker kravet du har opprettet
  • Klikk på Lagre krav
Skjermbilde fra arbeidslivsportalen

Om alle praksisstedene innen en kommune dekker kravet, kan du hake av på kommunenivå, så vil alle praksisstedene i denne kommunen får hake automatisk.

Skal du lage flere aktivitetskrav for denne praksistypen, klikker du på fanen Opprett ny og gjentar stegene 5 til 9 over til du har opprettet alle kravene du trenger.