Etter at du har fått bekreftet kapasitet fra praksisstedene, kan du fordele studentene på praksissted.

Merk: Før du kan fordele studentene på praksissted, må du ha registrert dem på praksisklasse. Det gjelder selv om emnet bare har én praksisaktivitet.

1. Åpne Fordeling-fanen på praksisaktiviteten

 • Finn riktig praksisaktivitet i kalenderen
 • Gå til fanen Fordeling

Fordeling av studenter på praksissted kan gjøres på to måter:

2a. Fordel studentene automatisk på plasser

 • Klikk på Automatisk fordeling nede til venstre i bildet.
 • Klikk på Lagre fordeling

Har studentene lagt inn ønskeliste i forkant av fordelingen, vil rutinen ta hensyn til ønskene så langt det lar seg gjøre.

Merk: Det er mulig å gjøre endringer i fordelingen i etterkant, så du er ikke låst til den fordelingen ALP har gjort.

2b. Fordel studentene manuelt

 • Plasser studentene manuelt på praksissted en og en ved å velge praksisstedet i nedtrekksmenyen.
 • Fortsett til du har vært gjennom alle studentene
 • Klikk på Lagre fordeling

Hvor mange plasser det er på hvert praksissted er angitt i nedtrekkslisten og oppdaterer seg etter hvert som det får tildelt studenter.

Merk: Det er mulig å kombinere a og b, ved først å manuelt plassere studenter som f.eks. har tilrettelagt plassering, lagre disse og så kjøre automatisk fordeling for resten.

Om det er mange studenter som skal fordeles bør du også lagre underveis. Det er lagreknapp til høyre for hver enkeltrad.

3. Legg til underviser og ekstern veileder

 • Når du har opprettet personer som underviser under "Roller", kan de knyttes til studenten under Fordeling.
 • Tilsvarende for ekstern veileder.

Merk: Veilederen må først være lagt til praksisaktiviteten av praksisstedkoordinator for å dukke opp i nedtrekkslisten. Det er heller ikke påkrevd å legge til veileder - praksisstedkoordinator kan gjøre dette etter fordelingen.

4. Send resultat av fordeling til FS og praksissted

 • Når du er klar for å sende fordelingen til FS klikk på Send resultat til FS. Da blir fordelingen også publisert for studentene.
 • Når du er klar til å sende fordelingen til praksisstedene klikk på Del med praksissteder

Studenter får varsel-epost når de er fordelt på praksisplass.

Praksissteder får varsel-epost når studenter er fordelt på deres sted.

Merk: Når du først har delt fordeling med praksisstedene, vil Lagre-knappen i framtiden både lagre endringer, sende til FS og dele med praksissteder.