Gangen i praksisarbeidet FS og Arbeidslivsportalen

Veiledning over de ulike stegene du må gjennom i FS og Arbeidslivsportalen (ALP) i forbindelse med praksisarbeidet. For studiestedbrukere.

Vi kan grovt sett dele praksisarbeidet i tre faser:

Forberedende arbeid i FS
Forberedende arbeid i ALP
Selve planleggingen og gjennomføringen av praksis
Detaljene i hvert steg er beskrevet i egne brukerveiledninger.

Forberedende arbeid i FS

Her rigges klart de tingene som trengs for at en praksisaktivitet kan opprettes og studenter fordeles i ALP:

 • Opprett praksisavtaler om disse ikke alt fins
 • Praksisemnet må være registrert med riktig praksistype i Emne samlebilde
 • Slå opp emnet i Emne samlebilde og sjekk feltet Praksistype. Praksisemnet og tilhørende praksisaktivitet må ha samme kode i dette feltet.
 • Opprett undervisningsenhet for semesteret/semestrene studentene skal ha praksis i emnet
 • Dette gjøres av studieveileder som en del av forberedelsene til neste semester.
 • Sørg for at studentene er meldt til undervisning i emnet
 • Om fordeling av studenter må gjøres før de undervisningsmelder seg via Studentweb, kan du be studieveileder om å melde de direkte i FS.

Forberedende arbeid i ALP

Her rigges klart de tingene som må til for at du kan begynne å jobbe med praksisaktiviteten:

 • Opprett nødvendige praksisstedet i ALP, dersom de ikke allerede er registrert i FS
 • Opprett de aktivitetskravene du trenger
 • Sjekk ut informasjonene som ligger på deg i ALP og oppdater ved behov
 • De som skal være undervisere/koordinator på praksisaktiviteten må være invitert som brukere
 • Praksisstedsadministrator for de ulike praksisstedene må være invitert som brukere
 • Opprett en praksisaktivitet for perioden praksisen skal gå
 • Hvis du trenger å skille studentene på for eksempel fag, campus eller ulike praksisperioder: Opprett praksisklasser i ALP

Planleggingen og gjennomføringen av praksisaktiviteten

Her er det flere steg du skal gjennom. Følg rekkefølgen under:

 • Legg til undervisere og evt. flere koordinatorer på den enkelte praksisaktivitet
 • Registrer studentene på praksisklasse(r)
 • Send bestilling på antall praksisplasser til praksisstedene
 • Hvis du skal bruke ønskeliste, åpne opp for dette
 • Fordel studentene på praksissted og tildel underviser(e) og veileder(e)
 • Send fordeling til FS og del med praksisstedene og studentene