Hvordan legge inn informasjon om praksisstedet ditt

Veiledning i hvordan du legger inn eller endrer informasjon om praksisstedet ditt i Arbeidslivsportalen. For praksisstedbrukere

Finn praksisstedprofilen

Når du har logget på ALP, klikker du på Min organisasjon i menyen.

 • Velg fanen Avdelingsoversikt.
 • Klikk på ønsket praksissted.

Nå får du opp en profilside som viser informasjonen som er registrert på praksisstedet.

Endre eller legg til informasjon

 • Klikk på Endre. Nå får du mulighet til å:
 • legge til/endre bilde av praksisstedet
 • Skrive en beskrivelse av praksisstedet
 • Legge inn krav til studenter

Merk: det du legger inn her vises for ansatte og studenter på utdanningsinstitusjonene når de har logget på Arbeidslivsportalen og går inn på praksisstedprofilen.

Lagre endringene - Klikk på Lagre.

Hvordan legge inn informasjon om deg selv

Veiledning i å legge inn og endre informasjon om deg selv i Arbeidslivsportalen. For praksisstedbrukere

Finn brukerprofilen din

 • Logg på ALP og klikk på navnet ditt i kolonnen til venstre.

Nå får du opp en side som viser informasjonen som er registrert på deg.

(Du finner både deg selv og andre på samme praksissted under Min organisasjon ved å velge fanen Kollega.)

Merk: Er du registrert med administratorrettigheter i ALP, har du også mulighet til å endre/oppdatere informasjon om andre på ditt praksissted.

Legg til eller endre opplysninger om deg

 • Klikk på Endre.

Nå får du mulighet til å:

 • endre navnet ditt, om det er skrevet feil
 • endre telefon/e-post,
 • legge inn informasjon om deg selv.

Det står en liten beskrivelse av hva slags informasjon det er ønsket at du legger inn. I tillegg til dette er det fint om du legger inn hvilke fag du underviser i.

Merk: Det du legger inn her vises for ansatte og studenter på utdanningsinstitusjonene når de har logget på Arbeidslivsportalen og går inn på praksisstedet.

Lagre endringene - Klikk på Lagre.

Merk: Nederst på siden står det hvilket tilgangsnivå og hvilken rettighet du er registrert på.

Hvordan endre tilgangsnivå og/eller rettighet for en bruker

Veiledning i brukeradministrasjon. For praksisstedbrukere.

Merk 1: Du må ha administratorrettigheter i Arbeidslivsportalen (ALP) for å kunne endre tilgangsnivå og rettigheter for en bruker.

Merk 2: Du kan ikke endre tilganger for deg selv.

Finn brukeren du skal administrere

 • I kolonnen til venstre klikk, på Min organisasjon og velg fanen Kollega
 • Klikk på navnet til personen det gjelder
 • Skroll ned til Tilganger

Endre tilgangsnivå og/eller rettighet

I kolonnen Handling, klikk på Endre

Gjør endring på tilgangsnivå og/eller rettighetsnivå

Du kan også legge til en tilgang på en bruker ved å klikke på Legg til tilgang. Dette gjelder hvis brukeren skal ha tilgang på flere steder.

Hvilken rettighet en bruker skal ha styres av arbeidsoppgavene:

 • Opprette brukere i ALP:
  Administratorrettighet
 • Legge veiledere på en praksisaktivitet:
  Skriverettighet
 • Motta bestillinger og sende kapasitet tilbake til utdanningsinstitusjonen:
  Skriverettighet
 • Se hvilke studenter som har blitt fordelt til sitt studiested: Leserrettigheter

Merk: En bruker bør ikke ha andre tilganger enn til sitt eget praksissted.

Lagre endringene - Klikk på Lagre.

Hvordan invitere nye brukere til Arbeidslivsportalen

Veiledning i hvordan invitere nye brukere i ALP. For praksisstedadministratorer

Gå til oversikten over kollega

 • Logg på ALP.
 • I kolonnen til venstre klikker du på Min organisasjon.

Pass på at du står i fanen Kollega og sjekk først om personen allerede ligger i listen over brukere

Om personen ikke ligger i listen, klikk så på Inviter ny bruker.

Registrer brukeropplysninger

 • Legg inn navn og e-post.
 • Hak av for Inviter med fødselsnummer og registrer dette.

Har du ikke fødselsnummeret må brukeren selv registrere dette før hun kan ta i bruk ALP. Det gjør hun første gang hun logger på.

Velg tilgangsnivå

Legg brukeren inn på det praksisstedet hun jobber.
Tildel rettighet etter hva brukeren skal gjøre:

 • Opprette brukere i ALP:
  Administratorrettighet
 • Legge veiledere på en praksisaktivitet
  Skriverettighet
 • Motta bestillinger og sende kapasitet tilbake til utdanningsinstitusjonen
  Skriverettighet
 • Se hvilke studenter som har blitt fordelt til sitt studiested
  Leserrettighet

Merk: Administratorer har også rettighet til å gjøre det samme som de med skriverettighet

Send invitasjon

 • Klikk på Inviter bruker.

Personen får automatisk en e-post med invitasjon til ALP.