Jeg jobber på et praksissted

Arbeidslivsportalen samler opp arbeidsprosessene knyttet til organisering av praksis og optimaliserer informasjonsflyten mellom praksissteder, studiesteder og studenter.

Bruken av Arbeidslivsportalen kan være forskjellig avhengig fra enten utdanningen eller din rolle i praksisoppholdet. Noen funksjonaliteter i dagens modul er:

  • motta bestilling over behov for praksisplass og besvare din kapasitet
  • få oversikt over studenter som har et praksisopphold hos deg
  • få oversikt hvilke utdanningsinstitusjoner du samarbeider med
  • få oversikt over undervisere og veiledere for hver praksisperiode og hvilke studenter som ble veiledet
  • legg inn informasjon om deg selv og ditt praksissted

Før du kan bruke Arbeidslivsportalen, må du ha en bruker i Arbeidslivsportalen

Første bruker ved praksisstedet må legges inn av studiestedet du jobber sammen med om praksis. Denne brukeren blir administrator ved praksisstedet, og kan legge inn nye brukere. Har ditt praksissted fått en administrator, kan den invitere inn flere brukere på egen institusjon. Du mottar en e-post når du har fått en bruker i Arbeidslivsportalen og kan logge deg på tjenesten.