Gangen i praksisadministrasjonen for praksisstedene

Denne brukerveiledningen gir oversikt over de viktigste oppgavene i Arbeidslivsportalen for praksisstedbrukerne.

Merk: Før du kan ta i bruk ALP må utdanningsinstitusjonen ha invitert deg inn som praksisstedsadministrator. Du får en varselepost straks det er gjort. Denne inneholder en lenke du må logge på med første gang. Vær oppmerksom på at du må logge inn i løpet av 14 dager etter mottatt e-post, ellers går invitasjonen ut.

Informasjon om praksisstedet og brukere

  • Legg inn/oppdater opplysninger om praksisstedet, for at studentene skal få et godt innblikk i stedet
  • Legg inn/oppdater opplysninger om deg selv

Er du registrert som administrator i ALP har du også mulighet til å endre informasjon på andre brukere. Det gjør du på samme måte som om du skulle endre på deg selv.

  • Sjekk at de som skal være veiledere og koordinatorer er invitert til ALP
  • Gjør evt. endringer i tilganger og/eller rettigheter på allerede eksisterende brukere

Om en bruker ikke lenger skal ha tilgang til ALP har du mulighet til å slette brukeren. Det gjør du ved å klikke på Min organisasjon og så klikke på Slett bruker i kolonnen helt til høyre.

Bestilling av praksisplasser og tilbud om kapasitet

Det første som skjer i selve administreringen av en praksisaktivitet er at dere mottar en eller flere bestillinger på antall plasser utdanningsinstitusjonen ønsker.

Har det kommet inn bestillinger, sendes det ut en varselepost fra ALP i løpet av natten, hvor alle bestillinger som har kommet inn foregående dag er samlet.

  • Registrer inn kapasitet og send tilbake til utdanningsinstitusjonen
  • Registrer inn veiledere og evt. flere koordinatorer på praksisaktiviteten

Dashbordet gir oversikt over alle aktive, kommende og gjennomførte praksisaktiviteter som er relevante for ditt tilgangsnivå:

Skjermbilde fra arbeidslivsportalen

Praksiskalenderen gir oversikt over alle praksisaktivitetene studiested har delt, med fargekoder som indikerer status på aktiviteten:

Skjermbilde fra arbeidslivsportalen

Man kan navigere til en enkelt praksisaktivitet direkte fra dashbord, eller via praksiskalender.

Skjermbilde fra arbeidslivsportalen

Detaljerfanen viser generell informasjon om en praksisaktivitet.

Skjermbilde fra arbeidslivsportalen

Stederfanen lar deg svare på bestilling ved a melde inn kapasitet. Man kan velge å enten mellomlagre kapasitet man har registrert ved å trykk lagre, eller dele kapasitet med studiested ved å bekrefte bestilling. Dersom noe uforutsett skjer er det mulig å endre allerede innmeldt kapasitet.

Mottak av fordelte studenter på praksisplass

Etter at du har sendt inn kapasitet, vil utdanningsinstitusjonen fordele studentene på praksissteder og tilordne underviser fra egen institusjon. Både studiested og praksissted kan tilordne veileder.

Når studiested har delt studentfordeling med praksisstedene kan praksisstedene se hvilke studenter som kommer.
Både studiested og praksissted kan tilordne veileder.

I rollerfanen kan man legge til flere koordinatorer på en aktivitet, og legge til veiledere.

Skjermbilde fra arbeidslivsportalen
Skjermbilde fra arbeidslivsportalen

Fordelingsbildet viser hvilke studenter som kommer, og man kan fordele en eller flere veiledere til hver student. Dersom det er praksissted som legger til så kan man bekrefte det etter at veiledere er lagt til. Dette deles da med studiested og student.