Produktråd for generell administrasjon og ledelse

Produktrådene skal bidra til kontinuerlig utvikling av produktene i sin delportefølje, inklusive god måloppnåelse og realisering av gevinster.

Produktrådet for generell administrasjon og ledelse skal håndtere forvaltning og videreutvikling av produktgruppen som består av produkter innenfor økonomi, personal og andre administrative områder.

Produktrådene er rådgivende både for porteføljestyret og Sikts produktområdeleder. Produktrådene vil ha en sentral rolle i arbeidet med produktstrategier.

Digitalt møte torsdag 7. mars kl. 14:00-15:30

Agenda

 1. Introduksjon av deltakere - runde rundt "bordet"
  - 3 min til hver - rolle og forventninger til jobben i produktrådet
 2. Gjennomgang og godkjenning av mandat
 3. Hvordan jobbe - diskusjon
  - En første fysisk samling - tidspunkt
  - Generell møtefrekvens
 4. Produktområdestrategi (første oppgave)
 5. Ev.

Stikkord fra runde rundt bordet

 • Vi bør komme med anbefaling når det gjelder deling av data mellom systemene
 • Analyseplattformen tilhører et annet produktråd
 • HR må vi ta tak i
 • Det kan være lurt å dele oss opp i ulike faggrupper
 • Arbeidsplanleggingssystem for vitenskapelige ansatte. Er det en sak som kan høre hjemme i dette rådet?
 • Vi er en sektor og en tjenesteleverandør som ut ifra noen målsettinger bør se på samordning, effektivisering, standardisering og gevinster?
 • Det bør tilflyte rådet informasjon fra digitaliseringsstyret og porteføljestyret, slik vi får en rød tråd i hvordan vi jobber i sektoren. Alltid lurt å være litt mer samlet

Mandat

Noe om gevinster, samordning, effektivisering og standardisering bør inn i mandatet.
Vi tar godkjenning av mandat på sirkulasjon. Mandatet sendes ut for kommentarer.

Hvordan vil vi jobbe

Fysisk samling på Gardermoen 12.april kl.10-16. I løpet av samlingen bør vi bli enige om retningen for området. Generell møtefrekvens bør styres etter behov, vi ser nærmere på dette når vi møtes den 12. april.

Stikkord produktområdestrategi

 • Kildedata og behandling av disse er et viktig område
 • Vi må beskrive målene på en måte som får fram hvilken nytte de gir
 • HR, virksomhetsstyring, arbeidsplanlegging er typiske ting som utkrystalliserer seg
 • Dokumentforvaltning er viktig å se på
 • Gjenbruk av grunndata
 • Eierskapet til strategien skal ikke ligge i Sikt, men ute i sektoren
 • Hva bør være helt standardisert og hva som kan være mer fleksibelt? Det er en type diskusjon vi bør ta i dette rådet. Det vil også gjør deling lettere

NavnInstitusjon
Henning Tollefsen (leder)USN
Tove OrheimHøgskolen i Molde
Ola AlsterholmHVL
Tore Bjørn HatleskogUiS
Eli PedersenUiT Norges arktiske universitet
Lena AndersenUiO
Sigrun TengesdalNHH
Oddvar AamotNTNU